Stele

Stele su kamene ploče s votivnim i žrtvenim tekstovima u čast duša umrlih kojima su bile posvećene. One koje se mogu vidjeti u postavu Egipatske zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu uglavnom se ubrajaju u pogrebne stele.

U vrijeme faraonskog Egipta takvi spomenici postavljali su se unutar grobnica, odnosno u Abidosu, svetom gradu boga Ozirisa. Pogrebne stele većinom su izdužene pravokutne i oblikovane tako da je njihov vrh zaobljen, dok su ostale tri stranice ravne. Na licima stela u pravilu se nalazi prikaz umrle osobe ili često bračnog para. Ljudi obično stoje pred slikom nekog božanstva i prinose mu žrtvene darove.

U različitim razdobljima egipatske povijesti naglašavani su različiti aspekti kulta mrtvih, pa se prema tematici tih prizora može raspoznati o kojem je razdoblju riječ. Tako se, primjerice u 18. dinastiji (1550. – 1295. g. pr. Kr.) naglašavala gozba, te su uprizoreni likovi mrtvih i još živih rođaka koji jedu i piju. U grobnicama iz tog perioda zidovi su bili oslikavani prizorima gozbi, s mnoštvom ljudi, obiljem hrane i pića, plesačicama i glazbenicima.

U nekim drugim razdobljima prevladavale su religiozne teme, pa su umrli prikazivani u aktima štovanja nekog božanstva. Datiranje također uvjetuju razlike u stilu, načinu bojenja i pismu i jeziku pojedinih epoha duge egipatske povijesti.

U Arheološkome muzeju u Zagrebu izložene su stele u vremenskom rasponu od Srednjeg kraljevstva (2055. – 1650. g. pr. Kr.) do ptolemejskog razdoblja (332. – 30. g. pr. Kr.). Najstarija među njima je stela posvećena Kaiju i njegovoj ženi koja se s velikom vjerojatnošću može datirati na početak Srednjeg kraljevstva. Istom periodu pripada i nešto mlađa stela kraljevskog pisara Min-nakhta, te pravokutna stela u obliku lažnih vrata grobnice, posvećena ženi Sobek-šedit i njezinoj obitelji.

Stela Jahmija koja prikazuje dva bračna para koji se goste za stolom pokazuje sve značajke umjetnosti 18. dinastije.

Pogrebne običaje iz Novog kraljevstva prezentiraju stele dvorskog dužnosnika Akhua i zasebno izložena stela Paheri-peđeta (19. dinastija 1295. – 1186. g. pr. Kr.). Ova posljednja, sudeći po kvaliteti rada i titulama osobama kojoj je posvećena, očito je pripadala važnoj osobi čija grobnica se nalazi u Sheir Abd el Qurni.

Lica stela najčešće su uređena tako da se dijele u nekoliko registara u kojima su ugravirane scene, odnosno tekst. Tu su moguće razne kombinacije. U gornjem registru stele (osim onih u obliku lažnih vrata) su ukrašene s dva Horusova oka što simboliziraju Sunce i Mjesec. Između dva oka često je okrugli simbol šen ili neko od božanstava.

Što se tiče tekstova, oni su uglavnom ritualno-žrtvenog karaktera. Formula hetep-di-nisut – žrtva koju daje kralj, uvodi nabrajanje darova duši (ka) osobe kojoj su posvećene. Žrtve se sastoje u hrani (pečene guske, govedina, kruh, kolači), piću (pivo od žita, voda, vino), mirisima i cvijeću. Specifičnost takozvane invokacijske žrtve je u tome što se darovi motivi kojih su ispisani moraju izgovoriti, a ne uvijek i fizički prinijeti, kako bi ka mogao uživati u kau (duši, transcendentnoj kopiji) žrtava.

Drvene stele posvećene Kemi i Nehem-Mutu iz 26. dinastije (664. – 525. g. pr. Kr.) predstavljaju umjetnost kasnog razdoblja i njezinu transformaciju u odnosu na ranije epohe.

Pogrebna stela KaijaPOGREBNA STELA KAIJA
vapnenac
visina 43 cm
širina 30 cm
Srednje kraljevstvo
(2055. – 1650. g. pr. Kr.)

Pogrebna stela posvećena Kaiju i njegovoj ženi. Obojena je i na licu ima prikaz dvoje dedikata ispred žrtvenog stola s obiljem žrtava. U deset vertikalnih redaka napisana je žrtvena formula peret-heru i nabrojeni su darovi. Tekst teče zdesna nalijevo.

Pogrebna stela Min-nakhtaPOGREBNA STELA MIN-NAKHTA
vapnenac
visina 47 cm
širina 28 cm
Srednje kraljevstvo
(2055. – 1650. g. pr. Kr.)

Na licu stele prikazan je svećenik-čitač (eg. heri-heb) Min-nakht iz Panopola u čiju je čast postavljena ova stela kao zavjetni dar u skladu s kultom mrtvih u Egipćana. Min-nakht stoji u molitvenome položaju pred itifaličkim božanstvom Minom. Iznad prikaza je tekst u dva stupca koji se čitaju zdesna nalijevo. Na gornjem, ovalnom dijelu stele prikazana su dva oka uđat.

Prijevod teksta - lijevi stupac: Pozdravljam te blaženi Mine. Pozdravljam te blaženi pravedni Horuse. Pozdravljam te Horuse stariji, blaženi osvetniče svoga oca. (Ti) koji ustaješ i vežeš zlotvora. (Ti) koji snažno pritežeš onog koji izazva nemir. Desni stupac: O svi pisari, svi heri-heb svećenici, svi uab svećenici, svi ljudi i svi koji naiđu na ovu naredbu. Vas vole i vas slave vaši bogovi. Vi prenosite na vašu djecu vaše dužnosti, kao i vašu izreku: Žrtva koju daje faraon, žrtva koju daje Oziris duši (ka) Minova svećenika-čitača u Panopolu Min-nakhta, čija je riječ istinita.

Pogrebna stela Jahmija i njegove žene MaiPOGREBNA STELA JAHMIJA I NJEGOVE ŽENE MAI
vapnenac
visina 29,5 cm
širina 20,5 cm
18. dinastija
(1550. – 1295. g. pr. Kr.)

Obojena pograbna stela Jahmija i njegove žene Mai koja prikazuje dva bračna para za žrtvnim stolom. U donjem registru prikazana su Jahmijeva djeca. 

 

Pogrebna stela Pa-heri-peđetaKAMENA STELA PA-HERI-PEĐETA
vapnenac
visina 68,5 cm
širina 45 cm
19. dinastija
(1295. –1186. g. pr. Kr.)

Pogrebna stela iz vremena Ramesida posvećena je kraljevskom pisaru i upravitelju žitnice Pa-heri-peđetu. Dedikat u središnjem registru stoji uzdignutih ruku zajedno sa svojom obitelji (ženom i kćeri), ispred bog Ozirisa. Između njega i Ozirisa je stol sa žrtvama. Iznad glava triju ljudskih likova je okomiti tekst u osam redaka. U gornjem zaobljenom dijelu stele su dva oka i između njih bog nekrolople - Anubis. U donjem registru prikazana je scena koja donekle podsjeća na slavlja (ili karmine) kakva se prikazuju u grobovima od 18. dinastije. Muškarac i žena (očito Pa-heri-peđet i njegova žena In-ja-hai) sjede za stolom dok ih drugi par, s desne strane, časti raznim žrtvama. Stela je ispisana s tri strane - lice stele i dvije bočne površine.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje