Sarkofazi

U većini postava egipatskih zbirki središnje mjesto zauzimaju sarkofazi koji plijene pozornost svojom ikonografijom i mumificiranim tijelima njihovih vlasnika. Zahvaljujući velikom broju otkrivenih ukopa, egiptologiji je bilo moguće razumijevanje pogrebnih običaja i vjerovanja egipatske civilizacije.

Vjerovanje u život nakon smrti i uskrsnuće duše iz tijela razrađena je u pogrebnim tekstovima. Samo mumificiranje imalo je smisao u oslobađanju duše iz tijela te njezinom uzlasku na nebo. Jednako tako, i pogrebni obredi pa i sama izrada sarkofaga trebali su pripomoći tom procesu kojemu je krajnji cilj bio da duši omogući boravak u Ozirisovom kraljevstvu koje se nalazilo među zvijezdama.

U zagrebačkoj zbirci čuvaju se tri drvena antropomorfna sarkofaga s mumijama, izložena u stalnom postavu zbirke. Riječ je o sarkofazima triju žena: Šepenun (1069. – 747. pr. Kr.), Kareset (1069. – 747. pr. Kr.) i Kaipamau (945. – 715. g. pr. Kr.). Sva tri sarkofaga obojeni su i ukrašeni ikonografskim sadržajima i tekstovima magijske zaštite duše, odnosno nabrajanja žrtava.

Sarkofag s mumijom KaipamauPrva dva spomenuta spomenika nešto su drugačije produkcije od sarkofaga Kaipamau. Ovaj posljednji je vjerojatno i najstariji, a u Arheološki muzej u Zagrebu dospio je sedamdesetih godina prošlog stoljeća u znak zahvale Egipatske vlade, za sudjelovanje nekolicine poduzeća iz bivše države u velikoj UNESCO-ovoj akciji spašavanja spomenika u Nubiji, poduzetoj u povodu gradnje hidroelektrane kod Asuana.

Sarkofag pripada Amonovoj svećenici Kaipamau, a pronađen je nedaleko od poznatog Hatšepsutina hrama u Deir el Bahriju.

Sarkofag s kartonažom i mumijom KaipamauSARKOFAG I KARTONAŽA S MUMIJOM KAIPAMAU
obojeno drvo i kartonaža / ženska mumija
visina 195 cm
dubina 62 cm
širina 56 cm
22. dinastija
(945. – 715. g. pr. Kr.)

Kartonaža mumije KaipmauSarkofag i kartonaža s mumijom Kaipamau pronađen je u Assasifu u grobu Heruefa (Teba br. 192). Obitelj Amonovih svećenika kojoj je pripadala i Kaipamau uzurpirala je grobnicu u vrijeme 22. dinastije.

U drvenom antropomorfnom sarkofagu pohranjena je mumija žene Kaipamau obložena kartonažom. Sarkofag se sastoji od dva dijela - dna i poklopca, a obojen je samo u gornjem dijelu, odnosno do visine ogrlice. Na prikazu pokojnice perika je obojena pastelnom plavom bojom, a na glavi je prikazan ukras u obliku lešinarske božice Mut. Oslikana je i ogrlica koja prekriva gornji dio prsnog koša. Na dnu donjeg dijela sarkofaga naslikana je figura Izide u crvenoj haljini.

S prednje strane uzduž površine sarkofaga pruža se hijeroglifski zapis napisan na bijelom šavu omeđenom crvenom crtom. U tekstu se rabe uobičajene invokacijske formule za žrtvovanje umrloj osobi posredovanjem božanstava Ra-Horahtija, Atuma i Ptah-Sokar-Ozirisa. 

Smjesu od papirusa i blata koja je nanesena na mumificirano tijelo, umotano u lanene trake nazivamo kartonažom. Taj je materijal, donekle sličan današnjem kartonu, iako krhak, vrlo pogodan za bojanje i pisanje. Kartonaža Kaipamau oslikana je osobito lijepim pastelnim bojama te sadrži sličan tekst. No, iz ovog proširenog žrtvenog teksta saznajemo da je Kaipamau bila Amonova pjevačica (šemait en Imen), te gospodarica kuće (nebet-per).

Figura Izide u crvenoj haljini na dnu sarkofagaPrijevod teksta: Kraljevska žrtva Ra-Horakhtiju, Atumu (koju daje) gospodar dvaju zemalja iz Heliopola i Ptah-Sokar-Ozirisu, gospodaru nekropole, da bi oni dali žrtve gospodarici kuće Kaipamau. Blažena pred Ozirisom gospodarica kuće, Amonova pjevačica Kaipamau. Blažena pred Ozirisom gospodarica kuće Kaipamau.

Ikonografija kartonaže bogata je i tipična za razdoblje nastanka spomenika. Na prsima je prikazana ptica - simbol duše koja se oslobađa iz tijela. Krila ptice raširena su, na glavi nosi ureus, a u kandžama drži simbole života ankh. Ispod toga nalaze se po dva prikaza božica Izide i Neftide - jednom u liku dviju žena, drugi put u liku sokolica, koje štite sveti fetiš iz Abidosa i Ozirisov simbol što se proteže sredinom tijela kartonaže.

Sama mumija bila je podvrgnuta radiološkim ispitivanjima pri čemu je ustanovljeno da u predjelu prsne i trbušne šupljine mumija ima određenu količinu radiološki neprozirnog materijala.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje