Određivanje starosti pomoću novca u arheologiji

Rimski republikanski novac i 200 godina kasniji rimski carski novacOdređivanje starosti pomoću novca u arheologiji

Ponekad je na novcu navedena konkretna godina, a ponekad samo ime pojedinca čije se godine vladanja mogu odrediti iz drugih povijesnih izvora. Prema ovim podacima određuje se proizvodnja novca, odnosno njegova starost.

Važno je istaknuti da u arheologiji nije važan samo podatak kad je kovanica proizvedena, nego i u kojem se razdoblju upotrebljavala. Naime, neke kovanice za koje se zna kad su proizvedene, upotrebljavale su se i 300 godina nakon trenutka proizvodnje, bez obzira na to što se u isto to vrijeme i na istom tom prostoru upotrebljavala i druga vrsta novca. Upravo je zato nekoj zatvorenoj arheološkoj cjelini pogrešno odrediti starost prema godini proizvodnje kovanice. Poznato je pak da su neki drugi arheološki predmeti bili u upotrebi mnogo kraće nego novac, na primjer neki tip keramičkog posuđa ili nakita.

Sadržaj arheološke cjeline, odnosno svi predmeti u arheološkom sloju, jami, ukopu, zidu i sličnoj strukturi, moraju se promatrati zajedno te im se samo tako može ispravno odrediti starost. Nakon određivanja starosti arheološkim predmetima može se odrediti starost arheološke cjeline u kojoj su pronađeni, a posljedično i starost cijelog lokaliteta. Iz svega toga može se zaključiti da kovanica kao predmet nosi određenu vrijednost, ali njezina stvarna vrijednost nalazi se u razumijevanju i interpretaciji okoline u kojoj je pronađena.

Foto:
Rimski republikanski i 200 godina kasniji rimski carski novac s istraživanja Arheološkog muzeja u Zagrebu na lokalitetu Sisak–Pogorelac
AMZ/I. Krajcar

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje