Kovanje novca

Crtež elemenata potrebnih za ručno kovanje novca - čekić, punca, gornji žig, kovna pločica, donji žig, nakovanjKovanje novca

Tehnika kovanja novca nije se previše mijenjala kroz povijest. Osnovni alat potreban za kovanje bili su čekić i kliješta, a osim njih ključne su bile i kovne pločice te žigovi, odnosno punce. Sav taj materijal upotrebljavao se još od grčkog doba.

Proces kovanja tekao je tako što bi se zagrijana kovna pločica postavila na donji fiksirani žig za kovanje lica novca te bi se na nju postavio pomični žig za kovanje njegova naličja. Potom bi kovač čekićem udario po pomičnom žigu.

Foto:
Grafički prikaz kovanja, izradio: T. Bilić

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje