Tronožac iz Kaptola

U grobovima pripadnika ratničke elite starijeg željeznog doba (9.-4. st. pr. Kr.) često se uz elemente njihove nošnje, oružje te konjsku opremu, nalaze i setovi keramičkog, a ponekad čak i brončanog, posuđa. Ovo je posuđe, različitog oblika i veličina, moglo biti dio pogrebnog rituala ili namijenjeno za uporabu u zagrobnom životu, kao što je to slučaj sa setovima posuđa vezanim uz ritualno gozbovanje, iznimno važnog elementa ratničke i herojske dimenzije starijeg željeznog doba Sredozemlja, Balkana te prostora istočnog halštatskog kruga kojem su pripadale zajednice naseljene na većem dijelu kontinentalne Hrvatske.

Tronožac prikazan na 3D modelu dio je para tronožaca s groblja pod tumulima Kaptol-Čemernica u Požeškoj kotlini koji su pronađeni u istraživanjima groblja 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća. Tronošci s Kaptola pripadali su jednom takvom setu za gozbovanje. Izrađeni od keramike te ukrašeni u prepoznatljivom stilu kaptolske skupine, oni su proizvod domaćih majstora keramičara. No, osim funkcionalne, izuzetno je zanimljiva njihova simbolička dimenzija. Vjerojatno je da tronošci iz Kaptola predstavljaju lokalnu reinterpretaciju brončanih tronožaca kakve nalazimo u Grčkoj i Etruriji. Njihovo prisustvo u Kaptolu pokazuje nam opsege kolanja koncepcija, ideja i predodžbi iz Italije preko jugoistočnoalpskog prostora pa sve do Kaptola tijekom starijeg željeznog doba te nam govore o povezanosti religijskih praksi između ovih udaljenih krajeva.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje