Šalica s ručkom u obliku ptičje glave

Šalica polukuglastog oblika s prstenastim dnom iz tumula Martijanec-Gamulica u Donjem Martijancu. Pronađena je tijekom sustavnih istraživanja 1957. godine u razorenom grobu u tumulu te se datira u 7. st. pr. Kr. Površina šalice je obojana crvenom bojom. Ručka šalice izvedena je u obliku stilizirane ptičje glave.

Tijekom starijeg željeznog doba (9. - 4. st. pr. Kr.) često se na keramičkim i metalnim predmetima javlja motiv ptica, i to ne bilo kakvih ptica već ptica vodarica. Ptice vodarice, zajedno sa simbolikom solarnog kulta, bile su dominantan i karakterističan simbol kasnobrončanodobne kulture polja sa žarama, rasprostranjene na širokom prostoru srednje Europe od 14. do 9. st. pr. Kr. i prethodnice halštatske kulture starijeg željeznog doba.

U okviru kulturnih skupina starijeg željeznog doba pa tako i skupine Kaptol, kojoj pripadaju i groblja pod tumulima na prostoru Podravine (Martijanec i Jalžabet), motiv ptica vodarica nastavlja se javljati na keramičkim posudama poput šalica zvečki (iz Dalja) te na loncima u obliku protoma (Turčišće-Dvorišće). Njihovo očito duboko simboličko značenje vidljivo je i iz prikaza ptica predmetima poput kultnih kolica iz Glasinca (srednja Bosna).

Tijekom kasnijih faza starijeg željenog doba, motiv ptica vodarica biva zamijenjen s motivom rogatih životinja, najčešće bikova, koji, čini se, preuzimaju njihovo religijsko značenje.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje