Portret žene (carica Livija?) iz Solina

Iznimno kvalitetan portret žene pronađen nedaleko od rimske Salone (današnji Solin), izrađen u bijelom mramoru po uzoru na klasične grčke statue, možebitno predstavlja caricu Liviju. Finoću i preciznost izrade portreta odlikuje bujna valovita kosa dubokih kanala među pramenovima koji su priljubljeni uz glavu i spuštaju se od čela prema zatiljku gdje su spojeni u punđu.

Portret bi mogao prikazivati caricu Liviju, ženu cara Augusta te baku cara Klaudija, koji ju je proglasio božanstvom.

Portret je datiran u prvu polovinu 1. stoljeća.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje