Lonac sa stožastim vratom iz Martijanca

Lonac zaobljenog trbuha i visokog stožastog vrata s prema van izvijenim rubom iz Martijanec-Gamulice u Donjem Martijancu pronađen je tijekom sustavnih istraživanja 1957. godine u razorenom grobu u tumulu te se datira u 7. st. pr. Kr. Na prijelazu vrata u trbuh nalaze se četiri pravilno raspoređene šiljate izbočine. Ukrašen je ornamentom šahovskih polja ispod vrata te meandra po čitavoj crvenoj površini. Ukras je izveden crno obojenim prugama na koje su aplicirane lamele od kositrenog lima. Donji uski dio trbuha lonca uz dno obojan je crnom trakom.
Lonac sa stožastim vratom iz tumula Martijanec-Gamulica jedan je od najljepših predstavnika umijeća majstora keramičara iz vremena starijeg željeznog doba (9.-4. st. pr. Kr) s prostora sjeverne Hrvatske. Tumul Martijanec-Gamulica istraživali su djelatnici Arheološkog muzeja u Zagrebu 1957. godine Zdenko Vinski i Ksenija Vinski-Gasparini. Na temelju nalaza u tumulu bilo je moguće rekonstruirati dva gotovo identična lonca s
visokim stožastim vratovima ukrašenim na gotovo identičan način.
Ovakvom tipu lonca se često u grobovima pod tumulom pripisuje funkcija žare, no to ne mora uvijek biti slučaj. Tijekom starijeg željeznog doba na prostoru sjeverne Hrvatske pogrebni ritual se sastojao od spaljivanja pokojnika na lomači, nakon čega bi se njegovi ostaci prikupili te položili u keramičku posudu (žaru, urnu) koja bi se potom položila u grob. No, pokojniku su se često prilagali setovi keramičkog posuđa, ponekad i istih oblika kao i urne, u kojima se nalazila hrana i piće za njegovo putovanje na drugi svijet.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje