Lonac s cilindričnim vratom iz Goričana

Lonac zaobljena trbuha i kratka cilindrična vrata iz razorenog groba u tumulu I na nalazištu Goričan. Datira se u 7 st. pr. Kr.

Površina lonca je crvena s crno obojanim ukrasom u obliku dvostrukog slova „V“ koji se metopno ponavlja na ramenu posude. Dno posude te cilindrični vrat obojani su crnom grafitnom bojom.

Slikanje crnih motiva na crvenoj podlozi karakterističan je način umjetničke ekspresije majstora keramičara tijekom starijeg željeznog doba, koji je prisutan na širokom prostoru rasprostiranja kulturnih grupa istočnog halštatskog kruga: u zapadnoj Mađarskoj, Donjoj Austriji, Gradišću, Štajerskoj, Koruškoj, dijelu Slovačke, Sloveniji te sjevernoj Hrvatskoj. Crnom bojom (u koju je mogao biti umješan grafit, omiljen i nezaobilazan pri ukrašavanju posuda) izvedeni motivi visećih trokuta, paralelnih linija, cik-cak linija, meandara i spirala krasili su lonce, zdjele i šalice koje su se u simpozijalnim setovima (setovima za gozbovanje) prilagale u grobove istaknutih pokojnika halštatskog svijeta.

Na taj je način i lonac prikazan na 3D modelu dospio u grob pod tumulom na groblju Goričan. Nalazište Goričan nalazi se u Međimurskoj županiji u blizini rijeke Mure i s dvadesetak istraženih tumula predstavlja jedno od najistraženijih groblja pod tumulima skupine istočno halštatske grupe Kaptol na prostoru Hrvatske. Pod tumulima su pronađeni individualno spaljeni pokojnici s ostacima keramičkih posuda te, u manjoj mjeri, dijelova nošnje i oružja. Za razliku od većine drugih ukopa pod tumulima, tijekom istraživanja groblja u Goričanu nisu pronađeni ostaci grobnih komora, niti ikakvih drvenih ili kamenih konstrukcija.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje