Kalup

Kalup sa sjekirom

Vučedol-Gradac (Vukovar). Kasno bakreno doba, 3. tisućljeće pr. Kr.Keramički kalup: Duljina: 18 cm, Širina: 8,5 cm, Visina: 4,3 cm, Inv. broj P-Vč 8013.

Keramički kalup s pripadajućom bakrenom sjekirom pronađen je na lokalitetu Gradac na Vučedolu, 1938. godine. Metalurška djelatnost, iako poznata iz ranijih razdoblja, doživjela je svoj puni procvat upravo u vrijeme vučedolske kulture, kada se može govoriti o organiziranoj i specijaliziranoj djelatnosti.

Proizvodnja bakrenih predmeta imala je posebno mjesto u društvenom i gospodarskom smislu, o čemu, među ostalim, svjedoče ostaci metalurških peći, kalupa i pripadajućeg alata pronađeni na nalazištima vučedolske kulture.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje