Projekt 3D skeniranja arheoloških predmeta Arheološki muzej u Zagrebu ostvaruje u suradnji s Katedrom za fotogrametriju i daljinska istraživanja na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

3D skeniranja vrše se preciznim triangulacijskim skenerom: MINOLTA VIVID 9i, s usporednim fotografiranjem kalibriranom digitalnom kamerom NIKON D90 sa SIGMA 20/2.8 objektivom. U svrhu primjene kombinirane tehnike skeniranja i fotogrametrije, a radi dobivanja visoke vjernosti 3D modela, kako u geometrijskom smislu tako i u vjernosti tekstura izrađena su posebna postolja s fotogrametrijskim signalima, koji omogućuju visok stupanj podudarnosti snimljenih tekstura s 3D-modelom.

Interaktivna računalna animacija ostvarena je u suradnji kolega s Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt 3D skeniranja arheoloških predmeta ostvarujemo uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Grada Zagreba.

voditelj projekta i kontakt
Ana Solter, viša dokumentaristica
asolter@amz.hr

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje