Paketi rođendanskih proslava do 10 djece


                         pretpovijesni paket

cijena 1.070,00 kn
 

- ulaznica u muzej za djecu - do 10 djece
- stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja
- boravak djece u muzeju (3 sata)
- radionica Moderni Japodi
- radionica Budi Indiana Jones
- pribor i materijali za radionice
- 2 animatora
- pozivnica
- dekoriran prostor
- fotografiranje i slanje fotografija na mail
- grickalice (obična ili zdrava opcija)
- napitci (obična ili zdrava opcija)
- radovi nastali tjekom radionica ostaju u vlasništvu
   djeteta koje ih je izradilo

 

MODERNI JAPODI
likovno kreativna radionica
Japodi su tijekom 1. tis. pr. Kr. živjeli na prostoru Like i Gorskog kotara. Ukrašavali su se raznovrsnim nakitom, a posebno onim od jantara. Na radionici Moderni Japodi djeca izrađuju nakit po uzoru na onaj koji su imali prilike upoznati u Pretpovijesnoj zbirci.

BUDI INDIANA JONES
istraživačka radionica
Kroz Pretpovijesnu i Egipatsku zbirku djeca prolaze na način da u svakoj prostoriji moraju istražiti i pronaći sakriveni svitak s daljnjim uputama. Cilj radionice jest da se dođe do krajnjeg predmeta koji će ih dalje opet voditi kroz egipatsku povijest.


                             egipatski paket I

cijena 1.020,00 kn
 

- ulaznica u muzej za djecu - do 10 djece
- stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja
- boravak djece u muzeju (3 sata)
- radionica Pišemo i čitamo hijeroglife
- radionica Egipatska piramida
- pribor i materijali za radionice
- 2 animatora
- pozivnica
- dekoriran prostor
- fotografiranje i slanje fotografija na mail
- grickalice (obična ili zdrava opcija)
- napitci (obična ili zdrava opcija)
- radovi nastali tjekom radionica ostaju u vlasništvu
   djeteta koje ih je izradilo

 

PIŠEMO I ČITAMO HIJEROGLIFE
likovno kreativna radionica
Na radionici djeca uz pomoć naših pojednostavljenih hijeroglifa izrađuju knjižne označivače (“bookmarke”) na koja ispisuju svoja imena.

EGIPATSKA PIRAMIDA
likovno kreativna radionica
Na radionici izrađuju se mali modeli piramida i ukrašvaju po vlastitom izboru.


                             egipatski paket II

cijena 1.070,00 kn
 

- ulaznica u muzej za djecu - do 10 djece
- stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja
- boravak djece u muzeju (3 sata)
- radionica Ušabti
- radionica Faraonska kruna
- pribor i materijali za radionice
- 2 animatora
- pozivnica
- dekoriran prostor
- fotografiranje i slanje fotografija na mail
- grickalice (obična ili zdrava opcija)
- napitci (obična ili zdrava opcija)
- radovi nastali tjekom radionica ostaju u vlasništvu
   djeteta koje ih je izradilo

 

UŠABTI
likovno kreativna radionica
Na radionici djeca izrađuju knjižne označivače (bookmark) na način da urezuju svoje ušabte.

FARAONSKA KRUNA
likovno kreativna radionica:
Na radionici svako dijete izrađuje svoju krunu po uzoru na nekadašnje krune egipatskih faraona.

dječja rođendanska proslava rimski istraživači
                                   antički paket

cijena 970,00 kn
 

- ulaznica u muzej za djecu - do 10 djece
- stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja
- boravak djece u muzeju (3 sata)
- radionica Mozaici
- radionica Rimska priča
- pribor i materijali za radionice
- 2 animatora
- pozivnica
- dekoriran prostor
- fotografiranje i slanje fotografija na mail
- grickalice (obična ili zdrava opcija)
- napitci (obična ili zdrava opcija)
- radovi nastali tjekom radionica ostaju u vlasništvu
   djeteta koje ih je izradilo

 

MOZAICI
likovno kreativna radionica
Na ovoj radionici djeca će se upoznati s tehnikom izrade rimskih mozaika te će s različtim materijalom poput kolaža i moosgumija izrađivati svoje mozaike.

RIMSKA PRIČA
kreativna, "storytelling" radionica, rad u grupi
Uz pomoć uputa i materijala u stalnom postavu muzeja djeca osmišljavaju svoje priče rimskog vremena.

Rođendanska proslava arheo igraonica
                                poseban paket

cijena 970,00 kn
 

- ulaznica u muzej za djecu - do 10 djece
- stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja
- boravak djece u muzeju (3 sata)
- zabavno edukativne igre (odabir između 3 zabavno    
  edukativna paketa)
- 2 animatora
- pozivnica
- dekoriran prostor
- fotografiranje i slanje fotografija na mail
- grickalice (obična ili zdrava opcija)
- napitci (obična ili zdrava opcija)

 

Odabir između 3 zabavna paketa:

1. EGIPAT I ANTIKA - IGRE: Uporaba hijeroglifa, Faraonski Egipat, Krstarenje Nilom, Bogovi Rima i Upoznaj antika

2. ANTIKA I SREDNJI VIJEK - IGRE: Bogovi Rima, Upoznaj antiku, Rudine ne ljuti se, Zaigraj s knezom Branimirom i Memoy srednjeg vijeka

3. EGIPAT I PRETPOVIJEST - IGRE: Uporaba hijeroglifa, Faraonski Egipat, Krstarenje Nilom, Čovječe nasmij se, Memory

Dječja proslava rođendana arheološka zagonetka
                                      miks paket

cijena 1.070,00 kn
 

- ulaznica u muzej za djecu - do 10 djece
- stručno vodstvo po stalnom postavu muzeja
- boravak djece u muzeju (3 sata)
- 2 radionice iz ponude prema vašem izboru
- pribor i materijali za radionice
- 2 animatora
- pozivnica
- dekoriran prostor
- fotografiranje i slanje fotografija na mail
- grickalice (obična ili zdrava opcija)
- napitci (obična ili zdrava opcija)
- radovi nastali tjekom radionica ostaju u vlasništvu
  djeteta koje ih je izradilo

 

Odabir 2 radionice iz ponude:

PRETPOVIJESNE RADIONICE
Moderni Japodi, Budi Indiana Jones

EGIPATSKE RADIONICE
Pišemo i čitamo hijeroglife, Egipatska piramida, Ušabti, Faraonska kruna

RIMSKE RADIONICE
Mozaici, Rimska priča

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje