Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja

U okviru priprema za postav izložbe, krajem 2021. godine tiskan je dvojezični katalog (hrvatski i engleski) pod nazivom Lobor - ranosrednjovjekovno središte moći: 20 godina arheoloških istraživanja / Lobor – An Early Medieval Center of Power : 20 Years of Archeological Research/, koji uz tekstove, kataloške jedinice, nacrte, fotografije i rekonstrukcije predstavlja dio rezultata dosadašnjih istraživanja na lokalitetu Lobor – Majka Božja Gorska u Hrvatskom zagorju.

U knjižnom bloku od 234 stranice tekstove u katalogu najvećim dijelom potpisuje voditelj istraživanja dr.sc. Krešimir Filipec uz nekolicinu suradnika. Uredništvo potpisuju K. Filipec i M. Bunčić, dok je za grafičku pripremu odgovorna dizajnerica Ana Mrazek Lugarov, koja će raditi i na postavu izložbe.

Katalog je tiskan uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Triglav osiguranja d.d. i Hrvatske zaklade za znanost.

Pregled kataloga LOBOR - RANOSREDNJOVJEKOVNO SREDIŠTE MOĆI

Nakladnici:
Arheološki muzej u Zagrebu; Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu;
Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja Zagreb – Lobor.
Autori tekstova:
Krešimir Filipec; Ana Azinović Bebek; Miroslav Nađ; Tomislav Bilić.
Autori kataloških jedinica:
Ana Azinović Bebek; Tomislav Bilić; Maja Bunčić; Dino Demicheli; Ivan Drnić; Krešimir Filipec; Mirja Jarak; Miroslav Nađ; Petra Nikšić.
Prijevod na engleski jezik: Barbara Smith-Demo.

Zagreb, 2021.
Katalog je dostupan u prodaji u muzejskom dućanu po cijeni od 19,91 eura / 150 kuna.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje