Informativni list

INFORMATIVNI LIST
Danube´s Archaeological eLandscapes

IME PROJEKTA
Virtual archaeological landscapes of the Danube region / Virtualni arheološki krajolici Podunavlja

AKRONIM
Danube´s Archaeological eLandscapes

PROGRAM
Interreg program transnacionalne suradnje V-B Dunav 2014-2020

FINANCIRANJE
Ukupan proračun projekta iznosi 2,517,612.44 eura. Europska Unija sufinancira provedbu projekta kroz Europski fond za regionalni razvoj u iznosu (ERDF) od 2,118,635.56 eura te kroz Instrument pretpristupne pomoći (IPA II) u iznosu od 21,335.00 eura.
Proračun Arheološkog muzeja u Zagrebu iznosi 270,325.00 eura te je, također sufinanciran u iznosu od 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

TRAJANJE PROJEKTA
1. 7. 2020. - 31. 12. 2022.

OPIS PROJEKTA
Bogata i kulturno raznolika arheološka baština Podunavlja jedini je ostatak razvoja našeg društva tijekom tisućljeća te nosi važne podatke o našoj prošlosti. Njezin ogromni potencijal za razvoj turizma u regiji suočen je s velikim izazovom, jer nije dovoljno vidljiva da bi se njime održivo upravljalo i koristilo. Pod "vidljivošću" se ne podrazumijeva samo fizička prisutnost arheoloških nalaza ili rekonstrukcija nalazišta, već i vidljivost arheološke baštine za širu javnost. Nove tehnologije omogućuju nam, ne samo vizualizaciju arheološkog znanja na potpuno nove načine, već i njegovo brzo prenošenje ciljanoj publici na atraktivan način.
U fokusu projekta „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ je da arheološka baština, a posebno arheološki krajolici podunavske regije, postanu vidljiviji na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a time i atraktivniji za njezinu integraciju u održivi kulturni turizam. Okosnicu ovog projekta predstavljaju glavni muzeji pojedinih regija, koji svoj fokus postavljaju i izvan vlastitih prostora, tj. u najistaknutije arheološke krajolike podunavske regije Podunavlja. Uključivanjem vrhunske tehnologije virtualne stvarnosti (VR) i tehnologija proširene stvarnosti (AR) muzeji će omogućiti posjetiteljima da iskuse baštinu kako je izgledala nekad, ne samo u vlastitoj zemlji, već i u zemljama drugih partnera.
Jednako tako, cilj projekta je i fokusiranje na dugoročnu kampanju promocije arheološke kulturne baštine u regiji. Partneri projekta „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ nastavit će rad projekta „Monumentalni krajolici željeznog doba Podunavlja“, Regio Stars finalista za 2018. godinu, promicanjem nove kulturne rute Staza željeznog doba Podunavlja te stvaranjem novih transnacionalnih arheoloških ruta, kao alata za očuvanje baštine ovog tipa.

CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je stvaranje jake mreže institucija koje se bave upravljanjem i promocijom arheološke baštine na prostoru Podunavlja s namjerom osiguranja buduće podrške za daljnje održivo upravljanje i turističku upotrebu arheološke baštine u Podunavlju kroz poticanje koordiniranog uključivanja velikih muzeja s važnim arheološkim zbirkama i arheoloških istraživačkih institucija s naglaskom na digitalnu vizualizaciju u prezentaciji arheoloških krajolika.
Projektni ciljevi ostvarit će se kroz sljedeće projektne aktivnosti:

  • vizualizaciju i promociju arheoloških krajolika u cjelini, umjesto pojedinačnih nalaza
  • stvaranje modela za održivu integraciju novih digitalnih tehnologija vizualizacije, prezentacije i zaštitu arheološke baštine (AR i VR)
  • stvaranje zajedničke strategije i postavljanje zajedničkih standarda za integraciju novih digitalnih tehnologija u vodećim muzejima i institucijama koje se bave kulturnom baštinom na prostoru Podunavlja
  • zajedničke prezentacije digitalnih arheoloških pejzaža (eLandscapes) i skupne promotivne kampanje arheoloških nalazišta Podunavlja

stvaranje zajedničkih digitalnih standarda, aktivnosti promocije te stvaranje transnacionalnih kulturnih ruta koje će imati neposredan utjecaj na percepciju i važnost arheološke baštine od strane šire javnosti, a također će omogućiti učinkovitu i dugotrajnu suradnju u projektnih partnera i drugih dionika iz Podunavlja.


PROJEKTNO PARTNERSTVO
Projektno partnerstvo projekta „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ okuplja institucije i stručnjake s područja čak 10 država regije (Austrije, Bugarske, Češke, Hrvatske, Mađarske, Njemačke, Rumunjske, Slovačke, Slovenije i Srbije) te se sastoji od 11 projektnih partnera te 11 pridruženih strateških partnerskih institucija. Vodeći partner je Universalmuseum Joanneum iz Graza.

Partnerstvo projekta Danube´s Archaeological eLandscapes izgrađeno je oko mreže najvećih i najstarijih muzeja s arheološkim zbirkama u programskom području. Riječ je o institucijama s dugom tradicijom i iskustvom u rješavanju pitanja koja se tiču arheološke baštine. Muzeji su predstavljeni na tri razine: nacionalni muzeji Češke, Mađarske, Slovenije, Hrvatske i Rumunjske, regionalni muzeji Štajerske (Austrija) i Roussea (Bugarska) te gradski muzej iz Vršca (Srbija).

U projektno partnerstvo uključeni su i partneri koji se bave ostalim aspektima vezanim uz arheološku baštinu. Znanstvena podrška projektnom partnerstvu dolazi sa Sveučilišta u Beču, jedne od vodećih istraživačkih institucija za arheologiju krajolika i Tehničkog sveučilišta u Košicama. Pitanja zaštite spomenika pokrivaju institucije za zaštitu kulturne baštine iz Baden-Württemberga (Njemačka), Slovenije i Austrije.
Pridruženi strateški partneri imaju različite uloge i snažno povezuju projektno partnerstvo s regijama u kojima se nalazi važni arheološki spomenici, prvenstveno kroz poticanje njihove uključenosti u mrežu arheoloških ruta Podunavlja te, također djeluju na područjima tehničkog razvoja, turizma i kreiranja politika.

POPIS PROJEKTNIH PARTNERA
ERDF LP Universalmuseum Joanneum (AT)
ERDF PP 1 Universität Wien/ University of Vienna (AT)
ERDF PP 2 Narodni muzej Slovenije/ National Museum of Slovenia (SI)
ERDF PP 3 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije/ Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia (SI)
ERDF PP 4 Magyar Nemzeti Múzeum/ Hungarian National Museum (HU)
ERDF PP 5 Muzeul National de Istorie a Romaniei/ National History Museum of Romania (RO)
ERDF PP 6 Národní muzeum/ National Museum (CZ)
ERDF PP 7 Arheološki muzej u Zagrebu/ Archaeological museum in Zagreb (HR)
ERDF PP 8 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg (DE)
ERDF PP 9 Регионален исторически музей – Русе/ Rousse Regional Museum of History
ERDF PP 10 Technická univerzita v Košicach/ Technical University of Kosice (SK)
IPA II PP 1 Gradski muzej Vršac/ City Museum Vršac (RS)

POPIS STRATEŠKIH PRIDRUŽENIH PARTNERA
ASP 1 Federal Monuments Agency of Austria (AT)
ASP 2 Institut za antropologiju (HR)
ASP 3 Donja Voća Municipality (HR)
ASP 4 Center for Prehistoric Research (HR)
ASP 5 Public Institute for the Management of Heritage and Tourism Pivka, Park of Military History (SI)
ASP 6 Council of village Nemesvámos (HU)
ASP 7 Local goverment of Vértesszőlős (HU)
ASP 8 Veszprem-Balaton 2023 Plc. (HU)
ASP 9 Center for Studies in Cultural Development (RS)
ASP 10 University of Graz - Centre for Information Modelling - Austrian Centre for Digital Humanities (AT)
ASP 11 Košice Self-governing Region (SK)

ARHEOLOŠKI MUZEJ U ZAGREBU
Sudjelovanjem na projektu „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“
Arheološki muzej u Zagrebu steći će dragocjeno iskustvo i ojačati svoju ulogu u području upravljanja kulturnom baštinom na nacionalnoj i međunarodnoj razini, fokusirajući se na održivo korištenje arheološke baštine s ciljem razvoja. Nacionalna i međunarodna razmjena bit će osigurana diseminacijskim aktivnostima i konferencijama, te publikacijama i radionicama posvećenim odnosima arheologije i turizma, kao i kulturnim rutama. Arheološki muzej u Zagrebu uključen je u sve projektne aktivnosti te koordinaciju i nadzor pojedinih zadataka. Provedbom projekta Muzej će dobiti vrijedne 3D modele i vizualizacije, što znači fotografije, crteže, kratke filmove i manje rekonstrukcije koje će biti predstavljene posjetiteljima pomoći tehnologija virtualne i proširene stvarnosti (AR i VR).
Kao projektni partner, Arheološki muzej u Zagrebu doprinosi projektnom partnerstvu i sa svoja tri pridružena strateška partnera Institutom za antropologiju, Općinom Donja Voća te Centrom za prapovijesna istraživanja.

KONTAKT
Dr. sc. Jacqueline Balen
Arheološki muzej u Zagrebu
Trg N. Zrinskog 19
jbalen@amz.hr

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje