Članovi tima

Sanjin Mihelić, ravnatelj Muzeja i voditelj projekta Daube's  virtual eLandscapes. Predsjednik je novoosnovane nevladine, neprofitne udruge Iron Age Danube Route Association.

Dr. sc. Jacqueline Balen,upraviteljica projekta Daube's virtual eLandscapes, muzejska savjetnica i voditeljica Pretpovijesnog odjela u Arheološkom muzeju u Zagrebu. Osim iznimnih uspjeha u domaćem i međunarodnom istraživačkom radu, Jacqueline Balen iznimne uspjehe ostvarila je i na polju prezentacije i promocije arheološke baštine te na polju pedagoškog rada. Dr. sc. Jacqueline Balen također sudjeluje u nastavi Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta u Puli. Članica je Upravnog odbora udruge Iron Age Route Association.

Marta Rakvin, stručna suradnica na projektu Danube's Virtual eLandscapes s iskustvom rada na projektima Iron Age Danube i Prehistory Adventure u kojima je, također, Arheološki muzej sudjelovao kao partner. Studentica je poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tajnica je udruge Iron Age Danube Route Association, čije je polje djelovanja komplementarno s projektnim aktivnostima Danube's Virtual eLandscapes. 

Anja Bertol Stipetić, stručna suradnica na projektu Danube's Virtual eLandscapes s iskustvom rada na projektu Iron Age Danube te kustosica Muzeja na Odjelu za numizmatiku. Studentica je poslijediplomskog doktorskog studija arheologije na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena je na projektu do 14. 1. 2021. od kada ju mijenja Filip Franković

Filip Franković, stručni suradnik na projektu Danube's Virtual eLandscapes s iskustvom rada na projektu Iron Age Danube. Doktorand je Instituta za pretpovijest, protopovijest i bliskoistočnu arheologiju Sveučilišta u Heidelbergu. Na projektu je zaposlen od 15. 1. 2021. umjesto Anje Bertol Stipetić do 1.8. kada ga mijenja Porin Šćukanec Rezniček.

Porin Šćukanec Rezniček, stručni suradnik na projektu Danube's Archaeological eLandscapes s iskustvom rada u digitalnom marketingu i IT sektoru. Sa završenim studijem egiptologije, povijesti i muzeologije radio je na Egipatskom odjelu Arheološkog muzeja u Zagrebu te na raznim muzeološkim projektima i izložbama kao vanjski suradnik. Na projektu je zaposlen od 1.08.2021. umjesto Filipa Frankovića.

Davorka Maračić, muzejski stručnjakinja za marketing i odnose s javnošću. Na projektu djeluje kao stručnjakinja za oglašavanje.

Gorana Balenović, šefica računovodstva Arheološkog muzeja u Zagrebu, zadužena je za financijski aspekt provedbe projekta.

Dr. sc. Hrvoje Potrebica,redovni profesor Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te predsjednik Centra za prapovijesna istraživanja. Dr. Potrebica jedan je od najznačajnijih istraživača starijeg željeznog doba u Hrvatskoj s iskustvom upravljanja na međunarodnim projektima, poput Encounters and Transformations in Iron Age Europe. Član je znanstvenog odbora Udruge Iron Age Danube Route.

Prof. Dr. sc. Ivor Janković,znanstveni savjetnik na Institutu za Antropologiju u Zagrebu te redovni profesor na Odsjeku za antropologiju, Sveučilišta u Wyomingu sa stečenim iskustvom vođenja niza znanstvenih projekata u sklopu programa HRZZ te COST. Autor je brojnih znanstvenih radova iz polja paleoantropologije te arheologije srednjeg i kasnog pleistocena.

Sanja Kočet, načelnica općine Donja Voća, na čijem se području nalazi značajno pretpovijesno arheološko nalazište špilja Vindija, koje je jedno od fokalnih točaka projekta Danube Virtual eLandscapes.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje