U Vijećnici Općine Kaptol održan okrugli stol Potencijali Požeške kotline za arheološki turizam u sklopu projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja

U Vijećnici Općine Kaptol održan okrugli stol Potencijali Požeške kotline za arheološki turizam u sklopu projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja

 

U prosincu 2022. u Vijećnici Općine Kaptol održan je okrugli stol Potencijali Požeške kotline za arheološki turizam.

Uvodne pozdravne riječi održali su načelnik Općine Kaptol Mile Pavičić i zamjenik županice Požeško-slavonske županije Ferdinand Troha u kojem su istakli važnost uključenja znanstvene i kulturne zajednice u razvoj turističkih potencijala Požeške kotline.

 

U uvodnom dijelu dr. sc. Jacqueline Balen, muzejska savjetnica Arheološkog muzeja u Zagrebu naglasila je kako su se na okruglom stolu okupili upravo najvažniji dionici koji su potrebni kako bi se prezentirali kulturni potencijali Požeške kotline a to je lokalna i regionalna uprava, zamjenik županice načelnik Općine Kaptol Mile Pavičić, Požeško-slavonske županije Ferdinand Troha, predstavnici turističke zajednice Zlatni Papuk i Regionalne razvojne agencije Požeško-slavonske županije – PANORA, zatim predstavnici visokoobrazovne ustanove i znanstvene zajednice Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi i mediji.

Dr. sc. Hrvoje Potrebica iz Centra prapovijesna istraživanja, voditelj arheoloških istraživanja u Općini Kaptol, naglasio je kako je upravo od samih početaka sinergija svih uključenih dionika specifična za razvoj turizma Požeške kotline, a razvoj arheološkog turizma prisutan je od samih početaka. Istaknuo je potporu lokalne zajednice od samih početaka, zatim dobivanje potpore Požeško-slavonske županije, kontinuitet arheoloških istraživanja, ulogu muzeja i na kraju i lokalne poduzetnike koji razvojem novih proizvoda i usluga prate projekt arheološkog turizma. Zaključio je da je Kaptol europska arheološka destinacija, destinacija na kulturnoj ruti Staza željeznog doba Podunavlja te kako sve pokazuje da je upravo kulturni turizam izuzetno bitan za ovaj kraj i njegov razvoj.

Dr. sc. Marijana Lukačević, iz Regionalnog koordinatora razvoja Požeško-slavonske županije – PANORA u svojoj prezentaciji dala je pregled stvaranja destinacije kulturnog turizma u Požeško-slavonskoj županiji navodeći temelje na kojima se ona razvija a to je UNESCO svjetski geopark – Park prirode Papuk, Utvrda Kaptol, Dvorac baruna Trenka, projekt Svijet graševine – Spahijski podrum, Muzej bećarca i na kraju arheološku kulturnu baštinu u Kaptolu. Uz postojeću poučno-turističku stazu „Putevima ratnika – starije željezno doba u Zlatnoj dolini“ koja prezentira arheološko nalazište Kaptol najavila je daljnji razvoj arheološkog turizma koji će se ostvariti izgradnjom Interpretacijskog centra halštatske kulture u Kaptolu za koji je već izrađena projekta dokumentacija. Interpretacijski centar halštatske kulture imat će muzejski postav za prezentaciju dosadašnjih arheoloških otkrića, multimedijalnu dvoranu i stručno istraživački centar u kojem će se nastaviti daljnja istraživanja. Za kraj istakla je uključenje lokalne zajednice koja je prepoznala potencijal arheološkog turizma te s današnjim danom dvije turističke agencije nude ture u kojima je uključena staza „Putevima ratnika – starije željezno doba u Zlatnoj dolini“, zatim proizvođač gina koristi crtež metalnih ukrasa s konjske orme halštatskih ratnika za brendiranje ptoizvoda a jedan ugostitelj u ponudi ima halštatsku hranu.

Foto: Interpretacijski centar halštatske kulture
Izvor: © Požeško-slavonska županija
Investitor: Požeško-slavonska županija
Partner: Općina Kaptol
Gl. Projektant: Andrija Rusan, dipl. Ing. Arh.

O turističkim potencijalima Općine Kaptol govorila je Kristina Rupert iz Turističke zajednice Zlatni Papuk istaknuvši Papuk UNESCO svjetski geopark – Park prirode Papuk, arheološki lokalitet Kaptol s poučno-turističkom stazom „Putevima ratnika. starije željezno doba u Zlatnoj dolini“, festival Halštatski dani koji se održava treći vikend u mjesecu lipnju, Kaptol kao dio kulturne ruta Staza željeznog doba Podunavlja, krčma Stari fenjeri s ponudom halštatske hrane. Kao osnovni problem Rupert je istaknula deficit smještajnih kapaciteta.

Jacqueline Balen navela je niz mogućnosti prezentacije i popularizacije arheološke baštine koji se mogu koristiti na prostoru Požeške kotline a to su muzej, prezentacija arheološkog lokaliteta u formi arheološkog parka, interpretacijski centar, arheološke staze, arheološke turističke rute, događanja poput oživljene povijesti i sudjelovanje javnosti u arheološkim istraživanjima. Za razvoj arheološkog turizma Balen je istakla strategiju Održiva turistička vrijednost kroz digitalizaciju arheološke baštine koja je razvijena tijekom 2021. godine u okviru projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja koja donosi smjernice za kreiranje digitalnih sadržaja čiji temelj predstavljaju znanstveno utemeljeni podaci.

Na kraju izlaganja Balen je istaknula što se treba i može prvo napraviti, a to su putokazi na lokalnoj i županijskoj razini, sudjelovanje javnosti na arheološkim istraživanjima kao turistička ponuda i s obzirom da je kraj stoljećima poznat po uzgoju vinove loze i proizvodnji vina moguće je razviti priču o alkoholu temeljenu na arheološkim i povijesnim znanstveno utemeljenim činjenicama i uspostava i razvoj suradnje s Fakultetom turizma i ruralnog razvoja u Požegi.

Okrugli stol Potencijali Požeške kotline za arheološki turizam se održao se u sklopu projekta “Virtualni arheološki krajolici Podunavlja (Virtual Archaeological Landscapes of the Danube Region, akronim: Danube’s archaeological eLandscapes, DTP: 3-641-2.2)” koji se provodi u okviru Interreg programa transnacionalne suradnje V-B Dunav 2014-2020 te je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Preuzmite dokumente

Strategija Održiva turistička vrijednost kroz digitalizaciju arheološke baštine
https://www.amz.hr/media/2lzh0cil/strategija-odrziva-turisticka-vrijednost-kroz-digitalizacijuarheoloske-bastine.pdf 

Povelja ICOMOS-a o kulturnim rutama:
https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/culturalroutes_e.pdf

Priručnik: Upravljanje turističkim posjetima na tematskim kulturnim rutama
https://mint.gov.hr/UserDocsImages/arhiva/Upravljanje_turist_posjetima.pdf

Kulturne rute Vijeća Europe:
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes

Foto: AMZ

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje