Online izdanja triju publikacija Interregovog projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja

Tri publikacije, svojevrsni priručnici u izdanju Arheološkog muzeja u Zagrebu „Action Plan on Involvement of Museums in the Landscapes“, „Creation of Cultural Routes – Experiences from the Danube´s Archaeological eLandscapes Project“ i „Održiva turistička vrijednost kroz digitalizaciju arheološke baštine“ i  dostupne su u online izdanju.

Publikacije su nastale u okviru projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja s glavnim ciljem povećanja vidljivosti kulturne baštine na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a posebice arheoloških krajolika dunavske regije čineći ih privlačnijima za integraciju u turističku ponudu regije. Radi postizanja tog cilja tijekom cijelog projekta primjenjivale su se nove tehnologije. Projekt Virtualni arheološki krajolici Podunavlja provodio se u sklopu Interreg programa transnacionalne suradnje V-B Dunav 2014-2020 te je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sve tri publikacije dostupne su online u pdf obliku.


Online
publikacija „Action Plan on Involvement of Museums in the Landscapes“, dokument nastao provedbom programa Mobiliti Action održanih u Grazu, Zagrebu, Budimpešti, Ljubljani, Košicama i Roussu. Donosi niz preporuka za muzeje u dunavskoj regiji i pruža temeljne informacije za buduće projekte koje omogućuju svim zainteresiranim institucijama i dionicima planiranje, kreiranje i uvođenje novih tehničkih mogućnosti u vidu korištenja digitalnih tehnologija u sektoru održive kulturne baštine.

Action Plan on Involvement of Museums in the Landscapes (pdf)

 

Tiskana publikacija „Creation of Cultural Routes – Experiences from the Danube´s Archaeological eLandscapes Project“ dostupna je i u online verziji. Kao što govori sam naslov, u publikaciji su objavljena iskustva s Interregovog projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja. U prvom dijelu donosi pregled na primjeru dobre prakse od projekta do stvaranja održivog turističkog proizvoda, što su kulturne rute i kako ih razvijati i preporuke za razvoj, pregled kulturnih ruta Vijeća Europe i predstavljena je kulturna ruta Staza željeznog doba Podunavlja / Iron Age Danube Route. U drugom dijelu priručnika koji nosi naslov Prema Europskoj kulturnoj ruti neandertalaca čitatelju je predstavljen dio razvoja kulturne rute koji sadrži samu inicijativu za njenim stvaranjem, donosi osnovne informacije o sadržaju rute – neandertalcima i jedinim muzejima neandertalaca u Mettmanu u Njemačkoj i Krapini, te opisuje razvoj kulturne rute neandertalaca kroz mrežu iNeal projekta.

Creation of Cultural Routes – Experiences from the Danube´s Archaeological eLandscapes Project (pdf)


„Održiva turistička vrijednost kroz digitalizaciju arheološke baštine“
online publikacija koja donosi strategiju pristupa temi arheološke baštine s arheološkog, društvenog i tehnološkog stajališta. Provedbom analize prepoznati glavni izazovi u sektoru koji su doveli do razvoja dvije glavne strateške jedinice. Prva se jedinica fokusira na radne procese od arheološkog otkrića do virtualne vizualizacije, a druga na potencijal arheološke baštine u digitalnom svijetu. Kako bi se podržala daljnja prilagodba i razvoj novih tehnologija u sektoru arheologije, zaključni dio strategije čini 12 preporuka za dionike baštine. Prihvaćeni su popisi prioriteta za provedbu preporuka na nacionalnoj razini za svaku zemlju sudionicu. Publikacija je dostupna online i na engleskom jeziku.

Održiva turistička vrijednost kroz digitalizaciju arheološke baštine (pdf)

Sve publikacije nastale tijekom projekta Virtualni arheološki krajolici Podunavlja mogu se pročitati online na poveznici https://issuu.com/danubes_archaeological_elandscapes

Arheološka baština predstavlja ogroman potencijal za razvoj kulturnog turizma. Prezentirana na odgovarajući pravi način, arheološka baština postaje održiv kulturni resurs koji kreira dodanu vrijednost u zajednicama u kojima se ona nalazi. Upravo potencijale prezentacije kulturne baštine koja dovodi do lokalnog razvoja prepoznao je Arheološki muzej u Zagrebu usmjerivši, od 2017. godine, svoje stručne i znanstvene kapacitete na dva Interregova projekta. Prvi projekt "Monumentalni krajolici starijeg željeznog doba nа prostoru Podunavlja" završio je u rujnu 2019. Na njega se nastavio projekt „Virtualni arheološki krajolici Podunavlja“ koji je završio u prosincu 2022. Osnivanje kulturne rute „Staza željeznog doba Podunavlja“ i naposljetku njeno certificiranje 2022. godine od strane Vijeća Europe svakako predstavlja dostignuće svih članova spomenutih projekta no ono što je važnije ruta predstavlja neprocjenjiv resurs lokalnim zajednicama za njihov budući razvoj putem kulturnog turizma.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje