Aktivnosti

Stručne radionice „Creative Labs & Hubs“ EU projekta Danube's Archaeological eLandscapes

Ograničen broj sudionika
Galerija AMZ, Pavla Hatza 6
Termini:
6. - 9. 4. 2021.
4. - 7. 5. 2021.

Vizualizacija groblja pod tumulima na nalazištu Kaptol u Požeškoj kotlini

Nove metode prezentacije arheoloških krajolika

Vizualizacije s dva groblja pod tumulima Kaptol-Čemernica i Kaptol-Gradci u Požeškoj kotlini

Predstavljanje projekta Virtualni arheološki krajolici podunavlja

Galerija AMZ
1. listopad 2020.

Tijekom 30 mjeseci 23 partnera iz 10 zemalja zadala su si cilj da arheološku baštinu, a posebno arheološke krajolike Podunavlja uz pomoć novih tehnologija učine vidljivijim te atraktivnijim na regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje