Informativni list

PREUZMI INFORMAТIVNI LIST PROJEKTA

PREHISTORY ADVENTURE - ISKUSTVENA ŠETNJA KROZ PRAPOVIJESNU BAŠTINU

PREHISTORY ADVENTURE - IZKUSTVENI SPREHOD SKOZI DEDIŠČINO PRAZGODOVINE

Projekt Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu izvodi se u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija– Hrvatska za razdoblje od 2014. do 2020., a 85 % projekta sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR). Ukupan predviđeni proračun projekta iznosi 720.289,93 eura. Projekt se provodi u trajanju od 24 mjeseca, od 1. 9. 2018. do 31. 8. 2020.

Projektni partneri

Projektni partnerstvo obuhvaća jedinice lokalne samouprave te javne, muzejske i znanstvene institucije iz Hrvatske i Slovenije. Nositelj projekta je općina Donja Voća (HR), dok su ostali partneri općina Radenci (SLO), Općina Zreče (SLO), Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani (SLO), Muzej Turopolja (HR) i Arheološki muzej u Zagrebu (HR). U projektu sudjeluju i dva pridružena partnera: Hrvatska turistička zajednica i Slovenska turistička organizacija.

Projektne aktivnosti fokusirane su na kulturna dobra koja se nalaze na prostoru triju općina u Republici Hrvatskoj (Općina Donja Voća, oznaka dobra: Z-1078) i Republici Sloveniji (Općina Zreče, oznaka dobra: EŠD 889-Zreče i Općina Radenci, oznaka dobra: 946-Radenci).

Cilj projekta jest očuvati i posjetiteljima na poučan i avanturistički način približiti arheološku baštinu te znanje o pretpovijesti. Povezivanjem tijeka pretpovijesti od starijeg kamenog do željeznog doba vrednovat će se i istaknuti važnost novih znanstvenih otkrića povezanih s pojedinim arheološkim nalazištima te pokazati kako su čovjekovi preci živjeli tijekom spomenutih razdoblja.

Ciljevi projekta

Pretpovijesna baština programskog područja do sada nije bila prezentirana kao dovoljno atraktivan sadržaj niti se njome upravljalo na održiv način. Aktivacijom njezina potencijala te njezinim uključivanjem u turističku ponudu u suradnji s lokalnim zajednicama zaštićenoj će se kulturnoj i prirodnoj baštini pružiti novi zanimljivi zeleni sadržaj te će se stvoriti uvjeti za poticanje dugoročnog gospodarskog doprinosa.

Planirane aktivnosti na programskim područjima obuhvaćaju:

  • nove rezultate dobivene znanstveno-istraživačkom djelatnošću (geofizikalnim mjerenjima te obradom postojećeg arheološkog materijala)
  • prezentaciju i popularizaciju kulturne baštine organiziranjem edukativnih radionica te arheoloških kampova namijenjenih svim uzrastima, kao i stručnoj javnosti, te postavljanjem izložbi i diseminacijom tiskanog materijala
  • upotrebu alata informacijsko-komunikacijske tehnologije na području proširene stvarnosti te razvoj aplikacije, čime će se povezati elementi kulturne baštine iz različitih regija kako bi se posjetiteljima pružilo nezaboravno iskustvo susreta s davnim povijesnim razdobljima
  • osmišljavanje novih turističkih proizvoda temeljenih na arheološkim spoznajama s ciljem pružanja iskustvenog doživljaja svakodnevnog života pretpovijesnih zajednica
  • ulaganje u uređenje pristupnih putova do značajnih nalazišta u općinama na programskom području, čime će se povećati stupanj zaštite tih kulturnih dobara, te osmišljavanje i obilježavanje tematskih putova oko nalazišta.

Kompleksnost programskog područja te važnost i raznolikost arheoloških nalazišta čine temelj prijeko potrebne međugranične suradnje hrvatskih i slovenskih stručnjaka, čija je zadaća da tijekom trajanja projekta definiraju nove metodološke pristupe te osmisle inovativne i interaktivne elemente za sveobuhvatnu interpretaciju pretpovijesti.

Uloga Arheološkog muzeja u Zagrebu

Arheološki muzej u Zagrebu jedna je od vodećih arheoloških muzejskih institucija u Republici Hrvatskoj i direktni slijednik Narodnog muzeja, najstarije muzejske ustanove u Zagrebu, osnovane 1846. godine.
U muzeju se danas čuva više od 450 000 predmeta, podijeljenih po zbirkama (pretpovijesna, antička, srednjovjekovna, egipatska i numizmatička). U sklopu pretpovijesne zbirke u muzeju se nalaze i predmeti iz špilje Vindije, nalazišta najpoznatijeg po nalazima ostataka neandertalaca i ranih modernih ljudi te njihove materijalne kulture s kraja srednjeg i gornjeg paleolitka (starijeg kamenog doba). Nalazi iz špilje Vindije koji se čuvaju u Arheološkom muzeju pripadaju kasnijim razdobljima pretpovijesti i povijesti.  
Osim muzejskim, od osamdesetih godina 19. stoljeća muzej se bavi istraživačkim radom te sustavnim arheološkim istraživanjima. Danas Arheološki muzej u Zagrebu provodi različita nedestruktivna te zaštitna i sustavna arheološka istraživanja u različitim dijelovima Hrvatske.
Također, muzej je vrlo aktivan na polju promocije i popularizacije arheologije, približavajući je široj javnosti svih uzrasta. Tijekom prethodnih godina organiziran je velik broj arheoloških škola, edukativnih radionica i izložbi od kojih se posebno treba istaknuti one organizirane u aktivnoj suradnji s pripadnicima lokalne zajednice u primjerice, Osječko-baranjskoj, Zadarskoj te Požeško-slavonskoj županiji.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje