Informativni letak Prehistory Adventure

Arheološki muzej u Zagrebu osmislio je i tiskao trojezični informativni letak Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu koji je tiskan u nakladi od 1000 komada s ciljem promocije i povećanja vidljivost projekta te predstavljanja projektnih aktivnosti široj zainteresiranoj javnosti.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor