Erasmus+ projekt: Baština i obrazovanje odraslih

Erasmus+ projekt: Baština i obrazovanje odraslih

Aktivnost: Predavanje, diskusija, predstavljanje časopisa i stručni izlet u Arheološki park Andautonija, Ščitarjevo

Datum: 13. i 14. 6. 2023., utorak i srijeda

Vrijeme: 11 - 14 sati (utorak) i 10 - 13.30 sati (srijeda)

Mjesto: Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19

Prijave: bit.ly/PanelHAEd

PREUZMITE PROGRAM AKTIVNOSTI - PANEL DISKUSIJA

PROGRAM

PANEL DISKUSIJA

Utorak, 13. lipnja, 11 - 14 sati

11:00 Pozdravni govor
MARIUS NECULAE, Project manager, Nacionalni povijesni muzej Rumunjske

11:15 Predavanje: Digitalna rješenja korištena u edukaciji mladih
ZORICA BABIĆ, muzejska savjetnica pedagoginja, Arheološki muzej u Zagrebu

11:30 Panel diskusija: Digitalni narativi u muzejima: Pripovijedanje kroz digitalne medije i interaktivne priče
MIRNA DRAŽENOVIĆ, MIHAELA KULEJ, RENATO POLJAK i ZVONIMIR RAKIJAŠIĆ

12:40 Predstavljanje časopisa: Heritage and Education Bulletin
JACQUELINE BALEN, Arheološki muzej u Zagrebu, i MARIUS NECULAE, Nacionalni povijesni muzej Rumunjske


Srijeda, 14. lipnja, 10 - 13.30 sati

10:00 IZLET U ARHEOLOŠKI PARK ANDAUTONIJA, ŠČITARJEVO
Polazak kod meteorološke stanice na Zrinjevcu (preko puta Vrhovnog suda)

Predavanje: Digitalna rješenja korištena u edukaciji mladih, Zorica Babić (Arheološki muzej u Zagrebu)

Digitalni alati transformiraju muzejsku edukaciju i otvaraju nove mogućnosti za interakciju, angažman i učenje posjetitelja. Predavanje će obuhvatiti prednosti i koristi digitalnih alata u muzejskoj edukaciji, primjere inovativnih projekata koji koriste digitalne alate za stvaranje interaktivnih i imerzivnih obrazovnih iskustava, na koje načine digitalni alati potiču kreativnost, aktivno sudjelovanje i dublje razumijevanje sadržaja muzeja, utjecaj digitalnih alata na dostupnost, inkluzivnost i prilagodljivost muzejske edukacije te izazove i mogućnosti u integraciji digitalnih alata u muzejske programe i radionice.

Panel diskusija: Digitalni narativi u muzejima: pripovijedanje kroz digitalne medije i interaktivne priče, Mirna Draženović (Muze d.o.o), Mihaela Kulej (Gradski muzej Virovitica), Renato Poljak (Naratour d.o.o.), Zvonimir Rakijašić (Novena, studio digitalnih medija)

Digitalni mediji su unaprijedili način na koji muzeji pripovijedaju priče i stvaraju interakciju s posjetiteljima. Ova panel diskusija istražuje ulogu digitalnih narativa u muzejskom kontekstu i kako oni otvaraju potpuno nove dimenzije iskustva posjetitelja. Naš panelisti, stručnjaci iz područja muzejske djelatnosti, digitalnih medija i interaktivne tehnologije pričat će o najnovijim trendovima, inovacijama i primjerima dobre prakse u korištenju digitalnih medija za pripovijedanje i stvaranje priča u muzejima (digitalni storytelling).

Predstavljanje časopisa: Heritage and education bulletin, Jacqueline Balen (Arheološki muzej u Zagrebu) i Marius Neculae (Nacionalni povijesni muzej Rumunjske)

Ideja projekta Baština i obrazovanje odraslih krenula je od činjenice da u Rumunjskoj i Hrvatskoj postoji stotine muzeja i tisuće organizacija aktivno uključenih u kulturni sektor koje provode edukativne aktivnosti, no vrlo malo njih razvija projekte obrazovanja odraslih financirane od strane Europske unije putem programa Erasmus+, a do sada nijedan u suradnji s drugim muzejima. Premali broj muzeja upoznat je što se događa u drugim sličnim institucijama vezano za obrazovanje odraslih i provedbom europskih projekata na tom području. Stoga je logično da se napravi novi korak i iskoristiti situacija koja će koristiti organizacijama i djelatnicima, ali i korisnicima muzejskih usluga. Muzeji će imati osposobljene djealtnike, atraktivne programe, dugoročne partnere i zadovoljnu javnost koja se može proširiti na različite kategorije, a među kojima su i odrasli koji se u  zadnje vrijeme suočavaju sa sve manje pruženih prilika.

Prijave: bit.ly/PanelHAEd

Arheološki muzej u Zagrebu i Nacionalni povijesni muzej Rumunjske provode projekt „Baština i obrazovanje odraslih” (The Heritage and Adult Education - (HAEd), br. 2021-2-RO01-KA210-ADU-000048413, financiran iz programa Erasmus+, mala partnerstva u području obrazovanja odraslih, u iznosu od 30.000 eura, od 1. ožujka 2022. do 30. travnja 2023.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje