PROGRAM PRAKSE ZA STUDENTE MUZEOLOGIJE U ARHEOLOŠKOM MUZEJU U ZAGREBU

Imajući u vidu društveno poslanje Arheološkog muzeja u Zagrebu, koji kao znanstvena institucija i javna institucija u kulturi obavlja neprofitnu društvenu djelatnost, suradnja s centrima izvrsnosti i edukativna uloga Muzeja u vidu osposobljavanja budućih muzejskih profesionalaca jedne su od društvenih aktivnost kojima Muzej teži te ih nastoji provoditi.

Nakon zaprimljenog upita za studentsku praksu na e-adresu amz@amz.hr, ravnatelj Muzeja svakom pojedinom praktikantu dodjeljuje mentora/koordinatora koji je zadužen za komunikaciju, kako s praktikantom, tako i s ostalim muzejskim djelatnicima.

U dogovoru s mentorom, praktikant predlaže vrijeme i dinamiku obavljanja prakse, a mentor temeljem istog koordinira suradnju s ostalim kolegama na pojedinim odjelima Muzeja. Realizacija studentske prakse temelji se na modelu od općeg ka posebnom. Primarno je stoga praktikantu prezentirati sveobuhvatnost muzejskog rada kako bi isti stekao široku percepciju muzejskih poslova te potom u specifičnom dijelu rada.

Preuzmi Program prakse za studente muzeologije u AMZ-u

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje