Rimski grad Andautonija preteča Zagreba

Ščitarjevo zračni snimakU današnjem selu Ščitarjevu, desetak kilometara jugoistočno od Zagreba, nalazio se od 1. do 4. st. rimski grad Andautonija. Grad je bio smješten u posavskoj ravnici, prostoru od izuzetne prometne važnosti, na mjestu gdje je rimska cesta Poetovio (Ptuj) - Siscia (Sisak) prelazila rijeku Savu, odnosno uz prometnicu koja je bila važna i prije dolaska Rimljana. Kao prva i najveća urbana cjelina ovog prostora Andautonija upućuje na tradiciju urbanog života na zagrebačkom području staru gotovo 2.000 godina te je u tom smislu preteča Zagreba.

Zahvaljujući arheološkim istraživanjima, koja traju od 1969. godine do danas, poznato je da je Andautonija grad koji se protezao na prostoru veličine oko 1.000 metara u smjeru sjever-jug i 400 metara u smjeru istok-zapad. Grad je imao kamenom opločene ulice, kanalizaciju, javne zgrade, stambene četvrti i nekropole.

Otvoriti kartu na poveznici: Položaj i pretpostavljena veličina teritorija andautonijskog municipija

Nalazi na prostoru Ščitarjeva, kao i epigrafski spomenici na kojima se Andautonija spominje kao Municipium i Respublica Andautoniensium, svjedoče da se radilo o gradu koji je već u 1. st imao samostalnu upravu te je tijekom 400 godina bio administrativno-upravni, gospodarsko-kulturni vjerski centar prostora između Medvednice na sjeveru, Vukomeričkih gorica na jugu, rijeke Zeline na istoku te Samoborskoga gorja na zapadu.

S obzirom na prirodno-zemljopisne i povijesne čimbenike radi se o jedinstvenom prostoru, današnjem zagrebačkom području, koje je u rimsko vrijeme bilo područje Andautonijske zajednice s urbanim središtem Andautonijom.

Od vremena rušenja Andautonije (kraj 4. ili poč. 5. st.) prostor ovoga antičkoga grada nije ponovno urbaniziran, tako da su sačuvani objekti većim dijelom dostupni arheološkom istraživanju.

Nakon dugogodišnjih arheoloških iskopavanja i konzervatorsko-restauratorskih radova, od 1994. g. u Ščitarjevu je otvoren Arheološki park Andautonija, koji se svake godine nadopunjuje novim sadržajima te muzeološki prezentiranim dijelovima rimskoga grada.

Ščitarjevo i njegova okolica su prvorazredno kulturno, povijesno i turističko područje u neposrednoj blizini Zagreba i Velike Gorice, smješteno između današnjih velikih cestovnih prometnica i zračne luke, u gotovo nedirnutom pejsažu zagrebačke Posavine i svi daljnji planovi usmjereni su na to da se ovo područje zaštiti i prezentira kao nezaobilazna destinacija kulturnog turizma Hrvatske.

Muzeološki prezentiran dio rimskog grada 1.-4. st.

Fotografije:

Ščitarjevo, zračni snimak

Položaj i pretpostavljena veličina teritorija andautonijskog municipija

Muzeološki prezentirani dio rimskog grada, 1.- 4. st.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje