Popis literature

DEGMEDŽIĆ 1957
I. Degmedžić, Sadržaj antiknih kamenih spomenika nađenih u Zagrebu
i okolici, Iz starog i novog Zagreba I, Zagreb 1957, 91-117

KATANČIĆ 1795
M. P. Katančić, Specimen philologiae et geographiae Pannonioroum in qou
de origine lingua et literature Croatorum, simul de Sisciae, Andautonii,
Nevioduni, Poetovionis situ disseritur, Zagrabiae 1795

KLEMENC 1938
J. Klemenc, Archaeologische Karte von Jugoslavien: Blatt Zagreb,
Beograd 1938

KNEZOVIĆ, PINTARIĆ
I. Knezović, T. Pintarić, Arheologija-rimsko doba, katalog stalnog postava,
permanent exhibition catalogue, Muzej Turopolja, Velika Gorica,
7-20

KUŠAN, NEMETH-EHRLICH 1994
D. Kušan, D. Nemeth-Ehrlich, Arheološki park Andautonija u
Ščitarjevu, Informatica museologica 25 (1/4), Zagreb 1994, 30-34

KUŠAN ŠPALJ, NEMETH-EHRLICH 2005
D. Kušan Špalj, D. Nemeth-Ehrlich, Arheološki park Andautonija
– project daljnjeg razvoja kao Ekomuzeja ščitarjevačke Posavine i Dani
Andautonije u Ščitarjevu, The Andautonia Archaeological Park – project
for its further development as Ecomuseum of the Ščitarjevo area Sava
valley and the Ščitarjevo Andautonia Days, Informatica museologica 36
(3-4), Zagreb 2005, 24-29

LJUBIĆ 1883
S. Ljubić, Andautonia (Ščitarjevo), i započetak izkapanja od strane nar.
zem. Muzeja na onom tlu, Viestnik hrvatskoga arkeologičkoga družtva,
god V., Zagreb 1883, 1-13

MARGETIĆ 1999
L. Margetić, O municipiju Andautonija, Rad HAZU 478, Društvene
znanosti knj. 37, Zagreb 1999, 5-24

NEMETH-EHRLICH, VOJVODA 1994
D. Nemeth-Ehrlich, P. Vojvoda, Andautonija-rimsko urbano središte,
Andautonia- a Roman urban centre, Zagreb prije Zagreba (katalog izložbe),
Zagreb before Zagreb (exibition catalogue),Zagreb
1994, 39-45, 71-74

NEMETH-EHRLICH, KUŠAN ŠPALJ 2003
D. Nemeth-Ehrlich, D. Kušan Špalj, Municipium Andautonia, The
autonomous towns of Noricum and Pannonia, Pannonia 1, Situla 41,
Ljubljana 2003, 107-129

NEMETH-EHRLICH, KUŠAN ŠPALJ 2006
D. Nemeth-Ehrlich, D. Kušan Špalj, Kako se gradilo u Andautoniji, De
Andautonia… svakodnevni život u rimskom gradu 1, Zagreb 2006

PINTARIĆ 1998
T. Pintarić, Nekropole i groblja na području Ščitarjeva, katalog izložbe,
exibition catalogue, Muzej Turopolja Velika Gorica 1998

PINTARIĆ 2006
T. Pintarić, Pronađeno vrijeme, katalog izložbe, exibition catalogue,
Muzej Turopolja Velika Gorica 2006

RENDIĆ-MIOČEVIĆ 1995
A. Rendić-Miočević, Arheološki parkovi u zagrebačkoj regiji, Andautonia,
arheološki park u Ščitarjevu i lapidarij Arheološkog muzeja u Zagrebu,
Archaeological parks in the Zagreb region. Andautonia, the archaeological
park in Ščitarjevo, and the Lapidarium of the Archaeological
Museum in Zagreb, Histria Antiqua, sv./vol.1, Pula, 109-116

VIKIĆ-BELANČIĆ 1981
B. Vikić-Belančić, Etape urbanog razvitka Andautonije i antičko nasljeđe
Zagreba, Ettapen der Urbanen Entwicklung Andautoniens und der
antike Erbteil Zagrebs, Izd. HAD 6, Zagreb, 129-154

VIKIĆ-BELANČIĆ 1986
B. Vikić-Belančić, Karakter und Stratigraphisch-Chronologische
Situation der Antiken Siedlung Andautonien, Gomolava - Chronologie
und Stratigraphie der Vorgeschichtlichen und Antiken Kulturen der
Donau Niederung und Sudeuropas, Band 1, Symposium, Ruma, 215-
226

VIKIĆ-BELANČIĆ, GORENC 1974
B. Vikić-Belančić, M. Gorenc, Prilog istraživanju Ščitarjeva-antičke
Andautonije, KAJ VII, br. 5-6, Zagreb, 110-117

VIKIĆ-BELANČIĆ, GORENC 1984
B. Vikić-Belančić, M. Gorenc, Analiza i valorizacija prirodnog ambijenta
naselja Andautonija - Ščitarjevo i prikaz kontinuiteta naseljenosti, Plan
uređenja manjeg naselja – Ščitarjevo 1-2, Zagreb, 7-17 (umnoženo kao
rukopis)

VOJVODA 1997
P. Vojvoda, Arheologija-rimsko doba, katalog stalnog postava, Muzej
Turopolja, Velika Gorica, 7-20

ŠAŠEL 1970
J. Šašel, Andautonia, Pauly-Wissowa, Realencyclopädie der classischen
Altertumswissenschaft, Suppl. XII, 1970, 71-75

ZANINOVIĆ 1996
M. Zaninović, Andautonia i Siscia u odrazu flavijevske politike,
Arheološka istraživanja u Zagrebu i zagrebačkoj regiji, Izd. HAD 17
(1992), Zagreb 1996, 59-64

Stilusi, pisaljke

Fotografija:

Stilusi (pisaljke), željezo, bronca, duž. 11,8-13 cm, 1.-4. st.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje