Impressum

KATALOG TISKANOG IZDANJA:Ovitak kataloga: 2000 godina AndautonijeOvitak 2000 Godina Andautonije

Nakladnik: 
Arheološki muzej u Zagrebu

Za nakladnika:
Ante Rendić-Miočević

Autori:
Dorica Nemeth-Ehrlich
Dora Kušan Špalj

Urednik: 
Dora Kušan Špalj

Lektor:
Silvija Fiolić

Prijevod:
Darija Korkut

Fotografije:
Robert Leš
Dorica Nemeth-Ehrlich
Marcel Gorenc
Dora Kušan Špalj
Igor Krajcar
Tanja Pintarić

Crteži:
Antun Bičanić

3D modeli:
Studio Kušan

Karte:
Marijan Kadi

Oblikovanje i grafička priprema kataloga:
Srećko Škrinjarić

Tisak :
Denona, Zagreb

Naklada 1000 primjeraka

Tiskanje kataloga i realizaciju izložbe
financijski su omogućili:
Gradski ured za obrazovanje kulturu i šport, Zagreb
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagrebačka županija

Zagreb, 2007.

Urednik za web izdanje: Maja Šesnić, Davorka Maračić

Fotografija:

Ovitak kataloga: 2000 godina Andautonije-Pretpostavljeni izgled rimskog grada Andautonije 2.-4. st.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje