Znanstvena djelatnost Arheološkog muzeja u Zagrebu

Arheološki muzej u Zagrebu je značajna kulturna i znanstvene institucija i stručno središte Zagreba, Hrvatske kao i ovog dijela Europe na području arheologije, jedna od ključnih muzejskih institucija i bitan znanstveno-istraživački centar na državnoj razini.

Znanstveni potencijal Muzeja očituje se u stručnosti i znanju njegovih djelatnika, bogatstvu muzejskog fundusa, statusu matičnog muzeja prve razine u Hrvatskoj, priznatom međunarodnom statusu, bogatoj međunarodnoj suradnji sa srodnim ustanovama, pedagoškim programima popularizacije znanosti, razgranatoj nakladničkoj djelatnosti s uspostavljenim sustavom istorazinskog vanjskog vrednovanja, koja omogućuje široku diseminaciju i popularizaciju rezultata znanstvenog rada.

Arheološki muzej u Zagrebu ima Znanstveno povjerenstvo, kojeg čine djelatnici u radnom odnosu u Arheološkom muzeju u Zagrebu, a koji su sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju izabrani u odgovarajuća znanstvena zvanja i upisani u Upisnik znanstvenika.

Aktivnosti Znanstvenog povjerenstva usmjerene su na slijedeće

Znanstveno povjerenstvo:

 • Utvrđuje strategiju znanstvene djelatnosti Muzeja i u okviru svoje nadležnosti sudjeluje u provedbi znanstvene aktivnosti Muzeja radi jačanja i promocije znanstvenog statusa Muzeja
 • Raspravlja i daje mišljenje o znanstvenim pitanjima
 • Raspravlja i daje mišljenja ravnatelju o znanstvenim projektima koje provodi Muzej
 • Prati rad i daje mišljenje o izvještajima o radu na projektima
 • Potiče i koordinira znanstvene projekte koji se provode kroz Muzej
 • Prati znanstvene skupove iz područja arheološke djelatnosti
 • Prema potrebi predlaže ili organizira znanstvene skupove ili tribine
 • Raspravlja i daje mišljenje o znanstvenom izdavaštvu i sudjeluje u Uredništvu znanstvenih publikacija Muzeja
 • Potiče znanstveno–istraživačku aktivnost Muzeja te sudjeluje u svim aktivnostima nužnim za osiguranje statusa Muzeja kao znanstvene institucije
 • Prati podatke o natječajima za znanstvenoistraživačke projekte i/ili slične projekte i o tome izvješćuje Ravnatelja i Stručno vijeće.

Članovi znanstvenog povjerenstva ujedno čine uredništvo muzejskih znanstvenih publikacija.

Uredništvo znanstvenih serijskih publikacija Muzeja formira se za sljedeće muzejske publikacije:

 1. Katalozi i monografije (Musei Archaeologici Zagrabiensis Catalogi et Monographiae)
 2. Collectanea Archaeologica Musei Archaeologici Zagrabiensis
 3. Opera Varia Musei Archaeologici Zagrabiensis

PROTOKOL O ZAPRIMANJU I UREDNIČKO-RECENZENTSKOJ OBRADI RUKOPISA SERIJSKIH PUBLIKACIJA AMZ-a

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje