Ispunjeni Zahtjev za uzorkovanje i analitičku obradu predmeta iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu potrebno je zajedno sa Zahtjevom za pristupu informacijama i GDPR privolom (obrazac dostupan na linku OBRAZAC) poslati elektroničkim putem na e-adresu amz@amz.hr

U slučaju pozitivnog odgovora, predlagatelj se obavezuje da će:

 • podmiriti sve potencijalne troškove nastale tijekom uzorkovanja i/li provođenja analiza uključujući i sanaciju eventualno nastale štete na predmetu
 • detaljno dokumentirati sve faze uzorkovanja
 • uzorke koristiti isključivo za traženu namjenu (za sve dodatne analize i istraživanja potrebno je ispuniti novi zahtjev)
 • dostaviti Arheološkom muzeju u Zagrebu dobivene rezultate u digitalnom obliku zajedno s dokumentacijom o uzorkovanju, a nakon 5 godina dozvoliti raspolaganje istima, neovisno o tome jesu li rezultati dotad publicirani ili ne
 • dobivene rezultate objaviti u stručnoj/znanstvenoj publikaciji u suradnji s Arheološkim muzejom u Zagrebu (osim ako nije dogovoreno drukčije)
 • vratiti u muzej ostatke uzoraka koji nisu iskorišteni za analizu te sve analizirane uzorke (osim onih koji su zbog specifičnosti metode uništeni tijekom analitičkog procesa) i to najkasnije u roku od 1 godine od datuma uzorkovanja predmeta

Napomene:

Uzorkovanje i analitičke metode koje se izvode izravno na predmetima provode se isključivo u prostorima Arheološkog muzeja u Zagrebu. U slučaju potrebe za iznošenjem predmeta izvan muzeja, potrebno je ispuniti posebni zahtjev.

Tijekom uzorkovanja obavezno je prisustvo odgovornog kustosa i konzervatora-restauratora iz Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Svi analizirani uzorci i neiskorišteni ostaci uzoraka vlasništvo su Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Evaluacija zahtjeva provodi se na temelju sljedećih kriterija:

 • osjetljivost predmeta s kojeg se uzima uzorak te opseg oštećenja nastalog uzorkovanjem
 • moguća kratkoročna i dugoročna oštećenja na predmetu uzrokovana izlaganjem predmeta ionizirajućem ili neionizirajućem zračenju
 • stručna ili znanstvena opravdanost projekta
 • izvedivost projekta
 • prikladnost predloženih metoda istraživanja
 • iskustvo i stručnost istraživačkog tima u radu s muzejskom građom te na sličnim projektima
 • sigurnost
 • očekivani rezultati istraživanja

Odobravanje zahtjeva:

Zahtjev odobrava ravnatelj na temelju preporuke stručnog/znanstvenog tima Arheološkog muzeja u Zagrebu koji je proveo evaluaciju zahtjeva, a koji se sastoji od kustosa zaduženog za predmet,  konzervatora-restauratora te, ovisno o potrebi, i drugih muzejskih djelatnika.  S ciljem što kvalitetnije evaluacije, stručni tim može konzultirati i stručnjake iz drugih institucija.

U slučaju da postoje dva ili više zahtjeva za provođenjem istog istraživanja, predlagateljima će biti sugerirana suradnja na projektu.

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje