Povjerenica za informiranje Arheološkog muzeja u Zagrebu: mr. sc. Sanja Mijač

Informacija je svaki podatak koji posjeduje Arheološki muzej u Zagrebu u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis). Međunarodna informacija je ona informacija koju je Arheološkom muzeju u Zagrebu ustupila strana država ili međunarodna organizacija s kojom Muzej surađuje ili joj je član.

Povjerenik za informiranje:

  1. obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Muzeja, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.
  2. unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Muzeja
  3. osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem ispunjenog Obrasca zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupnog na www.amz.hr:

e-poštom na email adresu: amz@amz.hr

faxom na broj: 01 4873 102

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama

U Arheološkom muzeju u Zagrebu ustrojen je upisnik sukladno Pravilniku o ustroju, sadržaju, i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. godinu (.pdf)

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje