2023.

Bilješke uz 1. rebalans financijskog plana za 2023. godinu

1. rebalans financijskog plana za 2023. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj 1. 1. - 30. 6. 2023.

Ovjerena referentna stranica Financijskog izvještaja 1. 1. - 30. 6. 2023.

Financijski izvještaji 1. 1. - 30. 6. 2023.

Bilješke uz financijski plan za 2023. godinu

Financijski plan za 2023., 2024. i 2025. godinu

2022. godina

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022. godinu

Referentna stranica financijskog izvještaja za 2022. godinu

Financijski izvještaji za 2022. godinu

Izmjene Financijskog plana za 2022. godinu

Bilješke uz rebalans financijskog plana za 2022. godinu

Rebalans financijskog plana za 2022. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće 1. 1. - 30. 6. 2022

Ovjerena Referentna stranica Izvještaja do 30. 6. 2022.

Izvještaj od 1. 1. do 30. 6. 2022.

Plan prihoda za 2022. godinu

Plan rashoda za 2022. godinu

Bilješke uz financijski plan za 2022. godinu

Financijski plan za 2022., 2023. i 2024. godinu

2021. godina

Sumarni pregled izmjene Plana proračun za 2021. godinu

Referentna stranica: Potvrda o preuzetom izvještaju za 2021. godinu

Bilanca na dan 31. 12. 2021. godine

Bilješke uz financijsko izvješće 1. 1. - 31. 12. 2021.

Izvještaj o prihodima i rashodima 1. 1. - 31. 12. 2021.

Izvještaj o obavezama 1. 1. - 31. 12. 2021.

Izvještaj o rashodima prema klasifikacijskoj funkciji od 1. 1. do 31. 12. 2021.

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za 2021. godinu

Plan prihoda za 2021. godinu nakon rebalansa

Plan rashoda za 2021. godinu nakon rebalansa

Bilješka uz rebalans financijskog plana

Rebalans financijskog plana

Bilješke uz financijsko izvješće 1. 1. - 30. 6. 2021.

Izvještaj o prihodima i rashodima 1. 1. - 30. 6. 2021.

Izvještaj o obavezama 1. 1. - 30. 6. 2021.

Izvještaj od 1. 1. do 30. 6. 2021.

Projekcije financijskog plana za 2022. i 2023. godinu

Bilješke iz Financijski plan

Financijski plan

2020. godina

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020. godinu

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31. 12. 2020. godine

Bilješke uz financijsko izvješće 1. 1. - 30. 6. 2020.

Izvještaj o prihodima i rashodima 1. 1. - 30. 6. 2020.

Izvještaj o obavezama 1. 1. - 30. 6. 2020.

Izvještaj od 1. 1. do 30. 6. 2020.

Bilješka uz 2. rebalans financijskog plana

2. rebalans financijskog plana

Bilješka uz 1. rebalans financijskog plana

1. rebalans financijskog plana

Plan prihoda i izdataka

Financijski plan

2019. godina

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Bilješke uz finacijske izvještaje za 2019. godinu

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31. 12. 2019. godine

2. rebalans financijskog plana

1.rebalans financijskog plana

Financijski plan

2018. godina

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o obvezama

Bilanca na dan 31. 12. 2018. godine

Rebalans financijskog plana

Financijski plan

2017. godina

Bilješke uz financijsko izvješće

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Potvrda o preuzetom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Financijsko izvješće

Plan rashoda i izdataka

Bilanca na dan 31. 12. 2017.

Rebalans financijskog plana

Financijski plan

2016. godina

Financijsko izvješće

Rebalans financijskog plana

Financijski plan

2015. godina

Financijsko izvješće

Financijski plan

2014. godina

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Financijsko izvješće

2013. godina

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

2012. godina

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

2011. godina

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje