SUSTAV MUZEJA I MATIČNA DJELATNOST

Svi muzeji kojima su osnivači Republika Hrvatska odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave povezuju se u Sustav muzeja Republike Hrvatske radi primjene jedinstvenoga stručnog pristupa obavljanju muzejske djelatnosti.

Muzejski dokumentacijski centar je središnje tijelo Sustava muzeja Republike Hrvatske.

Matična djelatnost je organizirani oblik stručnoga djelovanja a provode ju matični muzeji putem Sustava muzeja Republike Hrvatske.

Matična djelatnost obuhvaća:

  • stručno-savjetodavnu pomoć muzejima
  • unaprjeđenje stručnoga rada u muzejima i podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe
  • usklađivanje rada i razvitka muzeja i koordinacije rada unutar Sustava muzeja
  • stručni nadzor nad radom muzeja
  • druge poslove sukladno Zakonu o muzejima NN 61/2018

 

MATIČNA DJELATNOST ZA ARHEOLOŠKE MUZEJE / ARHEOLOŠKU GRAĐU

Nositelji provedbe matične djelatnosti prve razine:

Arheološki muzej u Zagrebu

ravnatelj: Sanjin Mihelić, muzejski savjetnik, smihelic@amz.hr

matičarka 1. razine: dr. sc. Jacqueline Balen, muzejska savjetnica, jbalen@amz.hr

 

Nositelji provedbe matične djelatnosti druge razine:

Arheološki muzej Istre, Pula

ravnatelj: Darko Komšo, muzejski savjetnik, darko.komso@ami-pula.hr

matičarka 2. razine: dr. sc. Tatjana Bradara, muzejska savjetnica, tatjana.bradara@ami-pula.hr

 

Arheološki muzej Split

ravnatelj: dr. sc. Ante Jurčević, viši kustos, ante.jurcevic@armus.hr

matičarka 2. razine: Ema Višić Ljubić, viša kustosica, ema.visic-ljubic@armus.hr

 

Arheološki muzej Zadar

ravnatelj: dr. sc. Jakov Vučić, viši kustos, jvucic@amzd.hr

matičarka 2. razine: Natalija Čondić, muzejska savjetnica, ncondic@amzd.hr

 

Arheološki muzej u Osijeku

ravnatelj: Tomislav Hršak, viši kustos, tomislav.hrsak@amo.hr

matičarka 2. razine: dr. sc. Marina Kovač, viša kustosica, marina.kovac@amo.hr

 

Poveznice

Zakon o muzejima NN 61/2018., 3. srpnja 2018.

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske NN 16/2019., 4. veljače 2019.

Muzejski dokumentacijski centar

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje