Sukladno Zakonu o javnoj nabavi (,,Narodne novine", broj: 120116.) Arheološki muzej u Zagrebu, Trg Nikole Šubića Zrinskog 19, 10000 Zagreb, kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, kao naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) sa sljedećim gospodarskim subjektima:
1. Geoarheo d.o.o., OIB: 84224927029, Kneza Mislava 3,Zagreb, direktor Goran Skelac

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu - 2019. godina

Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave u Arheološkom muzeju u Zagrebu - 2017. godina

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu AMZ-a u postupcima javne nabave za 2023.

Izmjena i I dopuna plana javne nabave za 2023. godinu

Plan javne nabave za 2023. godinu

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa za 2023. godinu

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje