REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

2018. godina

Plan javne nabave

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupcima javne nabave

2017. godina

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Plan javne nabave

Pravilnik o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, radova i usluga putem jednostavne nabave ili javne nabave

2016. godina

Odluka o predstavnicima naručitelja

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Privremeni plan javne nabave

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura obračuna i naplate potraživanja 2016

Izjava o postojanju /ne postojanju sukoba interesa

2015. godina

Odluka o imenovanju ovlaštenika za provodenje postupaka javne nabave

Privremeni plan javne nabave

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

2014. godina

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa

Plan javne nabave

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

2013. godina

Odluka o odabiru: Stolarski radovi - antika

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Stolarski radovi - antika

Odluka o odabiru: Restauratorski radovi

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda: Restauratorski radovi

Plan javne nabave

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

2012. godina

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Odluka o odabiru ponude za opskrbu električnom energijom

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za opskrbu električnom enegrijom

Odluka o odabiru ponude za opskrbu prirodnim plinom

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za opskrbu prirodnim plinom

Plan javne nabave

Procedura stvaranja ugovornih obveza

2011. godina

Pregled ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Plan javne nabave

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor