NALAZI STAROG NOVCA SA SOKOLGRADA

Predstavljanje knjige Nalazi starog novca sa Sokolgrada autora Ivana Mirnika i Nike Kapetanića u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu i Društva prijatelja Dubrovačke starine

Foto:
Detalj portret Lucija Vera na kovanici pronadjenoj na Sokolgradu
© Društvo prijatelja dubrovačke starine /autor Ljubo Gamulin

VIŠE

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor