Rođenje i uspon Suda starog grada Bukurešta. Od utvrde Vlada Tepeša do palače Konstantina Brâncoveanua. Transformacija urbano-povijesnog spomenika u Moderni muzej

Izložba fotografija
Rođenje i uspon Suda starog grada Bukurešta. Od utvrde Vlada Tepeša do palače Konstantina Brâncoveanua. Transformacija urbano-povijesnog spomenika u Moderni muzej

22. travnja – 3. svibnja 2020.
Arheološki muzej u Zagrebu

 

VIŠE

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor