Dvije strane pojasnog jezičca – Avari na sjeveru i jugu kaganata

Pozivni međunarodni skup Dvije strane pojasnog jezičca – Avari na sjeveru i jugu kaganata u organizaciji Gradskog muzeja Vinkovci i Arheološkog muzeja u Zagrebu.

 

VIŠE

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor