Antika

U muzejskoj Antičkoj zbirci, koja sadrži približno 40000 spomenika grčke i rimske provenijencije, pretežito je zastupljena relevantna spomenička građa iz različitih domaćih nalazišta, ali i iz nekih susjednih zemalja. Od grčkih spomenika domaćeg podrijetla od osobite je važnosti niz natpisa javnog karaktera, jedinstvenih povijesnih vrela o grčkom kolonizatorskom djelovanju na dijelu današnje hrvatske obale, poglavito u svezi s naseobinama na otocima Hvaru (Pharos, današnji Stari Grad), Visu (Issa, današnji Vis) i Korčuli (današnja Lumbarda).

Kolekcija grčkih oslikanih vaza, pretežito inozemnog (južnoitalskog i atičkog) podrijetla najcjelovitija je i najbogatija kolekcija takvog sadržaja u ovim prostorima. Sadrži oko 1500 različitih primjeraka, koji su većinom ranije bili u sastavu bogate arheološke zbirke maršala Lavala Nugenta. Vaze pohranjene u Arheološkom muzeju u Zagrebu daju širok presjek pojedinih stilova u razvoju grčkog slikarstva na vazama.

Spomenici iz kasnijeg, rimskog razdoblja znatno su brojniji i raznolikiji. Većina ih potječe iz podunavsko-panonskog prostora, ali su u znatnoj mjeri zastupljeni i spomenici iz južnih, jadranskih hrvatskih krajeva, kao i oni inozemnog podrijetla. Od ovih potonjih posebno treba izdvojiti reprezentativnu kolekciju kamenih spomenika, mramornih skulptura, reljefa, natpisa, spomenika dekorativnog sadržaja i sl., koji su također nekoć pripadali Nugentovoj zbirci, a podrijetlom su iz različitih italskih područja, poglavito grada Minturna.

Od kamenih spomenika domaćeg podrijetla potrebno je istaknuti nekoliko salonitanskih portreta - među njima je i glasovita glava djevojke, Solinjanka, vjerojatno portret carice Plautile, koju mnogi smatraju najljepšim ženskim portretom u rimskoj umjetnosti - zatim brojne nadgrobne spomenike, sarkofage i stele i sl.

Pozornost zaslužuju i spomenici od različitih metala, osobito sitna brončana plastika. Među najdragocjenijima su poznata sisačka glava (nešto je većih dimenzija) u kojoj neki prepoznaju Mitru, a neki drugo orijentalno božanstvo Atisa, zatim statuete Minerve, Herkula i drugih božanstava, kao i primjerci oružja, oruđa, medicinsko-farmaceutskog pribora (kolekcija s približno 700 primjeraka među većim je europskim kolekcijama takvog sadržaja), nakita načinjenog od plemenitih metala, olovnih tesera i dr.

Zanimljive su i kolekcije staklenih, jantarskih, koštanih i drugih predmeta te naposljetku keramičkih posuda različite namjene i oblika. Svakako treba spomenuti poznatu starokršćansku mramornu oltarnu menzu iz Solina, ukrašenu reljefnim prikazima Krista i njegovih učenika i starozavjetnim prizorima iz Jonina života.

Kameni spomenici iz grčkog i rimskog razdoblja, raznovrsnog sadržaja i namjene, jedan su od značajnih segmenata bogate antičke zbirke Arheološkog muzeja. Širi izbor rimske kamene spomeničke građe, sistematiziran u nekoliko tematskih cjelina, izložen je manjim dijelom u prizemlju muzejske zgrade, a većim dijelom na prostoru dvorišta-vrta Muzeja, pod trijemom i u slobodnom prostoru. Izloženi su odabrani kameni spomenici - miljokazi, počasni natpisi, monumentalne statue, žrtvenici, nadgrobne stele, sarkofazi i dr. - poglavito oni većih dimenzija i težine.

Više informacija uskoro

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor