Tekuća arheološka istraživanja

Izložbeni projekt Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj - TAIUH zamišljen je kao muzeološki oblik priopćavanja osnovnih podataka o aktualnim arheološkim istraživanjima na području Hrvatske. Osnovni sadržaj izložbe čine kratki prikazi tekućih, odnosno recentnih arheoloških istraživanja, pri čemu su kao osnovni oblik izložbenog prikaza korišteni plakati te računalne i video projekcije.

Svako arheološko istraživanje prikazano na izložbi zastupljeno je jednim plakatom, koji donosi osnovne informacije o lokalitetu i istraživanjima putem niza fotografija i slikovnih prikaza koji pružaju i zanimljiv pregled rada na terenu, procesa iskopavanja, kao i pronađene građe.

Posebna vrijednost ovako koncipirane izložbe leži u činjenici da je vrlo lako prenosiva i ne iziskuje velike troškove. Izložbu je moguće postaviti i u onim prostorima koji nisu nužno opremljeni prema standardima važećim za izlaganje ‘’osjetljivog’’ muzejskog materijala, što ju čini izuzetno pogodnom za postavljanje u manjim sredinama kao što su škole ili domovi kulture ako u mjestu ne postoji muzej.

Minimalni tehnički uvijeti za gostovaje
Poželjno je da izložbeni prostor posjeduje galerijske šine zbog lakšeg vješanja izložbenih panoa, kao i TV i DVD. Izložba je modularnog tipa te je opseg izložbe varijabilan.

Troškovi gostovanja
Prema dogovoru. Poželjno je da Organizator snosi troškove smještaja, dok su svi ostali troškovi pokriveni proračunom projekta.

Kontakt:  
Jacqueline Balen jbalen@amz.hr
Sanjin Mihelić smihelic@amz.hr

 

 

 

NAZIV IZLOŽBE
Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj

AUTORI IZLOŽBE
Jacqueline Balen, Sanjin Mihelić

VREMENSKO RAZDOBLJE
pretpovijest - srednji vijek

UKUPAN BROJ POSTERA
30 - maks. 50

DIMENZIJE POSTERA
70x100; 80x200; 411x230 cm

VRSTA POSTERA
zidni; samostojeći; pop-up

IZLOŽBENI PROSTOR
100 m2

TRANSPORT
kombi vozilo do 6 m3

TROŠKOVI
2000,00 - 5.000,00 kn

OSTALO
2 djelatnika za postav
2 dana za postav
gotova grafička priprema plakata i pozivnice

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje