O projektu

Projekt „Prehistory Adventure – iskustvena šetnja kroz prapovijesnu baštinu” izvodi se u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija– Hrvatska za razdoblje od 2014. do 2020., a 85 % projekta sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (EFRR). Ukupan predviđeni proračun projekta iznosi 720.289,93 eura. Projekt se provodi u trajanju od 24 mjeseca, od 1. 9. 2018. do 31. 8. 2020.

Projektno partnerstvo obuhvaća jedinice lokalne samouprave te javne, muzejske i znanstvene institucije iz Hrvatske i Slovenije. Nositelj projekta je općina Donja Voća (HR), dok su ostali partneri općina Radenci (SLO), Općina Zreče (SLO), Filozofski fakultet Sveučilišta u Ljubljani, Muzej Turopolja (HR) i Arheološki muzej u Zagrebu (HR). U projektu sudjeluju i dva pridružena partnera: Hrvatska turistička zajednica i Slovenska turistička organizacija.

Projektne aktivnosti fokusirane su na kulturna dobra koja se nalaze na prostoru triju općina u Republici Hrvatskoj (Općina Donja Voća, oznaka dobra: Z-1078) i Republici Sloveniji (Općina Zreče, oznaka dobra: EŠD 889-Zreče i Općina Radenci, oznaka dobra: 946-Radenci).

Cilj projekta jest očuvati i posjetiteljima na poučan i avanturistički način približiti arheološku baštinu te znanje o pretpovijesti. Povezivanjem tijeka pretpovijesti od starijeg kamenog do željeznog doba vrednovat će se i istaknuti važnost novih znanstvenih otkrića povezanih s pojedinim arheološkim nalazištima te pokazati kako su čovjekovi preci živjeli tijekom spomenutih razdoblja.

Pretpovijesna baština programskog područja do sada nije bila prezentirana kao dovoljno atraktivan sadržaj niti se njome upravljalo na održiv način. Aktivacijom njezina potencijala te njezinim uključivanjem u turističku ponudu u suradnji s lokalnim zajednicama zaštićenoj će se kulturnoj i prirodnoj baštini pružiti novi zanimljivi zeleni sadržaj te će se stvoriti uvjeti za poticanje dugoročnog gospodarskog doprinosa.

Planirane aktivnosti na programskim područjima obuhvaćaju:

  • nove rezultate dobivene znanstveno-istraživačkom djelatnošću (geofizikalnim mjerenjima te obradom postojećeg arheološkog materijala)
  • prezentaciju i popularizaciju kulturne baštine organiziranjem edukativnih radionica te arheoloških kampova namijenjenih svim uzrastima, kao i stručnoj javnosti, te postavljanjem izložbi i diseminacijom tiskanog materijala
  • upotrebu alata informacijsko-komunikacijske tehnologije na području proširene stvarnosti te razvoj aplikacije, čime će se povezati elementi kulturne baštine iz različitih regija kako bi se posjetiteljima pružilo nezaboravno iskustvo susreta s davnim povijesnim razdobljima
  • osmišljavanje novih turističkih proizvoda temeljenih na arheološkim spoznajama s ciljem pružanja iskustvenog doživljaja svakodnevnog života pretpovijesnih zajednica
  • ulaganje u uređenje pristupnih putova do značajnih nalazišta u općinama na programskom području, čime će se povećati stupanj zaštite tih kulturnih dobara, te osmišljavanje i obilježavanje tematskih putova oko nalazišta.
  • Kompleksnost programskog područja te važnost i raznolikost arheoloških nalazišta čine temelj prijeko potrebne međugranične suradnje hrvatskih i slovenskih stručnjaka, čija je zadaća da tijekom trajanja projekta definiraju nove metodološke pristupe te osmisle inovativne i interaktivne elemente za sveobuhvatnu interpretaciju pretpovijesti.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor