Arheološka baština Općine Radenci

Općina Radenci ponosi se bogatom kulturnom baštinom. Među najznačajnija arheološka nalazišta ubrajaju se:

U Radencima je prilikom istovara šljunka iskopanog u šljunčari Mirova gramoznica pronađena probušena čekićasta sjekira od sivozelenog granuliranog kamena iz mlađeg kamenog doba (4000 godina prije naše ere). Dužine je 11,8 cm, širine 4,5 cm i debljine 5,5 cm. Nalaz je pohranjen u Regionalnom muzeju uMariboru pod inventarskim brojem 2916.

Spodnji Kocjan – Tvrđava Atilov grad (registarski broj jedinice 941) uzvisina je učvršćena dvostrukim jarkom i nasipom (s tragovima palisada); postoji mogućnost da je bila i utvrda (utočište) za zaštitu od napada Mađara u 10. stoljeću. Narodna predaja govori o Atilinom grobu odnosno dvorcu; rani srednji vijek, visoki srednji vijek;park je nastao u drugoj polovici 19. stoljeća.

Godine 1833. Karl Henn, tadašnji student medicine, putovao je pored Radenaca kada mu je kočijaš pokazao izvor slatine. Nakon više od trideset godina vratio se u Radence i otkupio zemlju na mjestu gdje se nalazi izvor. Počeo je uređivati okolicu, iskopao je nekoliko probnih zdenaca i 1869. je zajazio prvi izvor, Radenskiizvor, te počeo puniti boce mineralnom vodom. Sljedećih godina izgrađeni su brojni objekti za punionicu, gostionicu, skladišta i stambeni objekti.

Kako su se gradili objekti, tako su se i uređivali vrtovi u vanjskom prostoru. Karl Henn je na gornjoj terasi projektirao park u kojem je posadio smreke. To je lokacija današnjeg Parka sunca koji čini južni dio Lječilišnog parka Radenci. Nakon smrti dr. Karla Henna 1877. Godine upravljanje je preuzeo njegov sin Roman. Nastavljeno je s uređivanjem parkovnih površina i planiranjem terena na području lječilišnogkompleksa. Kapelica sv. Ane izgrađena je 1895. prema narudžbi udovice Anne Henn, s neogotičkompoprečnom lađom i fasadnim zvonikom.

Grobnica ispod kapelice pripada obitelji Wilellsching, nasljednicima obitelji Henn. Kapelicu krasi natpis: NE NAMA, GOSPODINE, NE NAMA VEĆ IMENU SVOJEM SLAVU DAJ. OVA KUĆA BILA JE POSVEĆENA SV. ANI 1895. GODINE.

Lječilišni kompleks razvijao se na području izvora, a uz njega su u parku nicale dobro održavane vrtne dekoracije geometrijskog dizajna.

Godine 1935. i 1936. došlo je do većih radova unutar lječilišnog kompleksa te na dizajnu parka. Na gornjoj terasi uređen je Park sunca koji je uredila dizajnerica vrtova Fischerauer. Ona je osmislila njegov geometrijski i izrazito otvoren dizajn sa spuštenim parterom i klupama postavljenima uz rub. Središnji linearni motiv duž glavne osi naglašavao je vodeni element plitkoga bazena, a os je završavala u polukrugu s kamenjarom te manjim vodenim motivom na podignutoj platformi. Aranžman je bio povezan s objektom nove Kavane koji je postavljen bočno te je smisleno povezivao različite programe u parku. Park sunca Lječilišnog parka Radenci jedini je javni dizajn te dizajnerice vrtova.

Područje sjeverno od Parka sunca kasnije je bio zasađeno i uređeno bez posebnog dizajna, dok je prostor uz novoizgrađeno javno kupalište u zapadnom dijelu bio posebno uređen.

Foto općine Radenci:

Kamena sjekira iz Radenaca

Tvrđava Atilov grad (Spodnji Kocjan)

Kapela Sv. Ane

Panorama Radenaca, gvaš Gustava Simona iz tridesetih godina dvadesetoga stoljeća

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor