Arheološka baština općine Donja Voća

Špilja Vindija nalazi se u Varaždinskoj županiji, 2 km zapadno od naselja Donja Voća. Smještena je na Križnjakovom brdu na nadmorskoj visini od oko 275 m u istočnom dijelu Ravne gore. Duljina špilje iznosi oko 50 metara, širine je 28 metara i visine oko 10 metara.

Prvi spomen Vindije javlja se krajem 19. stoljeća u zapisima Ivana Kukuljevića Sakcinskog, a početkom 20. stoljeća spominju je Dragutin Hirc i Dragutin Gorjanović-Kramberger. Prva istraživanja u špilji, koja će s prekidima trajati idućih tridesetak godina, započinje Stjepan Vuković 1928. godine. Nakon Vukovića sustavna istraživanja u periodu od 1974. do 1987. godine provodi Mirko Malez.

   

Na ulazu u špilju s lijeve strane nalazi se zaštitni stratigrafski profil s 13 izdvojenih slojeva i kompleksa slojeva, visine oko 9 metara. Njegova je vrijednost u sačuvanom slijedu pleistocenskih i holocenskih sedimenata taloženih od otprilike 350.000 godina prije sadašnjosti do danas.

   

Arheološki nalazi svjedoče o uporabi špilje od perioda srednjeg paleolitika pa sve do srednjeg vijeka. Pronađeno je više tisuća kamenih i koštanih artefakata, keramičke posude i numizmatički materijal. U fosilnom faunskom materijalu, među ostacima brojnih životinja, prevladavaju nalazi špiljskog medvjeda (vrsta Ursus spelaeus).

   

Posebnu pozornost znanstvenika privukli su fosilni ostaci neandertalaca (Homo neanderthalensis). Analizamaje utvrđeno da su neandertalci iz Vindije živjeli prije više od 40.000 godina prije sadašnjosti i gotovo su100.000 godina mlađi od krapinskih neandertalaca.

Genetičkim analizama na pojedinačnim fragmentima kostiju neandertalaca dobiven je djelomično očuvangenom neandertalca, čime je utvrđena genetička povezanost sa suvremenim čovjekom – anatomski moderniljudi i neandertalci dijele određeni postotak DNK.

Bogatstvo arheoloških, paleontoloških i paleoantropoloških nalaza određuje Vindiju kao jedno od najznačajnijiheuropskih paleolitičkih nalazišta.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor