Izložba Lobor u Arheološkom muzeju Osijek

Izložba Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći, 20 godina arheoloških istraživanja u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Centra za ranosrednjovjekovna istraživanja Zagreb – Lobor gostuje u Arheološkom muzeju Osijek od 28. travnja do 16 rujna 2023. godine.

Otvorenje izložbe održat će se u petak 28. 4. 2023. s početkom u 18 sati

 

Izložba Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći, 20 godina arheoloških istraživanja predstavlja rezultate arheoloških istraživanja koja se na lokalitetu Lobor – Majka Božja Gorska, pod vodstvom dr. sc. Krešimira Filipca provode od 1998. godine.

Lobor se nalazi u Hrvatskom zagorju, pedesetak kilometara sjeverno od Zagreba. Riječ je o višeslojnom nalazištu smještenom na dominantnom uzvišenju koje kontrolira staru prometnicu Poetovio-Siscia (Ptuj – Sisak). Uz sporadične nalaze iz razdoblja brončanog i željeznog doba, na gradini su otkriveni i ostaci rimskodobnog svetišta posvećenog božici Dijani. U ranokršćansko je vrijeme tamo sagrađena crkva s oktogonalnom krstionicom (5.-6. st.), a u razdoblju predromanike trobrodna bazilika s predvorjem i zvonikom, a uz nju jednobrodna drvena crkva s četvrtastom apsidom (9. st.). Potom je izgrađena kasnoromanička jednobrodna crkva s polukružnom apsidom (12./13. st.) i konačno, danas postojeća gotička (14./15. st.), kasnije barokizirana crkva (18. st.).

Rezultati dugogodišnjih arheoloških istraživanja ostvareni su suradnjom i predanim radom brojnih stručnjaka različitih profesija koji su u raznim fazama sudjelovali u projektu. Prikupljeno je mnoštvo pokretne arheološke građe, dok su na samome lokalitetu sačuvani te konzervirani ostaci arhitekture. Na izložbi se putem tekstova, foto panoa, multimedijskih sadržaja, rekonstrukcija dijelova nekih faza crkvene arhitekture te odabranih nalaza kamenih spomenika, nošnje, nakita i keramike, žele dočarati razni aspekti života i običaji populacija koje su na gradini oko svetišta Majke Božje Gorske u Loboru živjele, hodočastile, te konačno, odabrale ga za posljednje počivalište.

Iako su tijekom proteklih godina redovito prezentirani rezultati istraživanja putem manjih izložbi, predavanja te znanstvenih i stručnih radova, na ovoj se izložbi uz cjelokupnu kompleksnu stratigrafiju lokaliteta prvi put na jednome mjestu izlažu svi najznačajniji nalazi kamene plastike, nakita, keramike te rijedak nalaz koštanog relikvijara. Postav obuhvaća sedam izložbenih prostorija prvog kata Muzeja koje kronološki prate faze lokaliteta.

Impresum

Organizacija izložbe: Arheološki muzej Osijek, Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja Zagreb – Lobor

Autori izložbe: Krešimir Filipec (FFZG), Maja Bunčić (AMZ)

Koordinator izložbe: Tomislav Hršak

Likovni postav izložbe: Slađana Latinović

Grafičko oblikovanje izložbe: Ana Mrazek Lugarov, atelier ANII

Izrada rekonstrukcija u izložbi: Robert Vazdar, Vedran Mesarić (scenografija)

Tehnička realizacija: Mario Jurić, Simona Celcner, Marin Mađerić, Ivan Bošnjaković, Ivan Fakleš, Vedran Mesarić, Robert Vazdar

Pedagoški program i sadržaj: Ena Krnćević, Zorica Babić, Maja Bunčić

Marketing i odnosi s javnošću: Angelina Lončarić, Davorka Maračić

Stručni suradnici: Ana Azinović Bebek, Tomislav Bilić, Dino Demicheli, Ivan Drnić, Mirja Jarak, Miroslav Nađ, Petra Nikšić, Jana Škrgulja

Lektura hrvatskog jezika: Laura Kujundžić

Prijevod na engleski jezik: Barbara Smith Demo (tekstovi); Jana Škrgulja, Petra Nikšić (legende)

Lektura engleskog jezika: Barbara Smith Demo

Planovi nalazišta: Maris Mesarić, Arheoplan d.o.o.

Crteži: †Krešimir Rončević

Fotografije: Krešimir Filipec, Igor Krajcar, Državna geodetska uprava, Fototeka Uprave za zaštitu kulturne zaštite MKM, Terenske fotografije L.M.B.G.

Videoprojekcija: Igor Krajcar

Financijska potpora: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Grad Zagreb, Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja Zagreb – Lobor, Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatska zaklada za znanost (Projekt: LearlyCoP - IP-2016-06-6622)

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje