Knez iz Bojne - Novo poglavlje hrvatske prošlosti

Izložba Knez iz Bojne – Novo poglavlje hrvatske povijesti u organizaciji  Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Arheološkog muzeja u Zagrebu, Gradskog muzeja Sisak i Instituta za antropologiju gostuje u Arheološkom muzeju Narona, Naronski trg 6, Vid od 15. srpnja do 15. listopada 2022.

Arheološko nalazište Bojna-Brekinjova Kosa smješteno je u zapadnom dijelu Banovine (područje Grada Gline, Sisačko-moslavačka županija). Na tom visinskom nalazištu (352 mnv), smještenom na strateškom položaju koji je omogućavao nadzor prometa između Pounja i Topuskog, tvrtke Pisa Trade i Contarini provele su 2011. i 2015. godine zaštitna arheološka istraživanja, zbog eksploatacije kamenoloma investitora Schwarzl. Tada su pronađeni i iznimno vrijedni ranosrednjovjekovni nalazi.

S obzirom na valorizaciju i ugroženost nalazišta, 2016. godine počela su sustavna istraživanja financirana sredstvima Ministarstva kulture RH koja provodi Hrvatski restauratorski zavod.

Na tom višeslojnom nalazištu, koje se prostire na dva međusobno spojena platoa (ukupna površina oko 50 000 m²), potvrđeni su ostaci naselja iz razdoblja eneolitika (lasinjska i vučedolska kultura), kasnog brončanog i starijeg željeznog doba te nalazi datirani u rani srednji vijek, među kojima je i 37 kosturnih grobova.

Ranosrednjovjekovni nalazi od neprocjenjive su važnosti za sagledavanje najranije hrvatske povijesti u razdoblju od 7. do 9. stoljeća. Grob kneza koji je opremljen na sličan način kao njegov suvremenik pokopan u Biskupiji kod Knina, upućuje na povezanost šireg područja Siska sa središnjim prostorom ranosrednjovjekovne hrvatske kneževine potkraj 8. i početkom 9. stoljeća.

Na izložbi je predstavljen dio nalaza na kojem su dovršeni složeni konzervatorsko-restauratorski postupci.

Impresum:

Organizator: Arheološki muzej Narona, Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Arheološki muzej u Zagrebu, Gradski muzej Sisak, Institut za antropologiju

Koordinatorica projekta: dr. sc. Ivana Miletić Čakširan

Autori izložbe: dr. sc. Marijana Krmpotić, dr. sc. Tajana Pleše, Ljubo Gamulin

Koordinatori izložbe: Anita Dugonjić, Toni Glučina

Vizualni identitet: Ljubo Gamulin

Fotografije: Ljubo Gamulin, Vektra d.o.o.

Autori tekstova: dr.sc. Neven Budak, redoviti profesor (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Željko Demo, Damir Doračić (Arheološki muzej u Zagrebu), dr. sc. Krešimir Filipec, izvanredni profesor (Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Marijana Krmpotić (Hrvatski restauratorski zavod), dr. sc. Ivana Miletić Čakširan (Konzervatorski odjel u Sisku, Ministarstvo kulture RH), dr. sc. Mario Novak (Institut za antropologiju), Neven Peko (Gradski muzej Sisak), Marija Zupčić (Hrvatski restauratorski zavod)

Lektura: Rosanda Tometić

Prijevod: Nataša Đurđević

Tehnička realizacija: dr. sc. Lea Čataj, Ivica Bukovac

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje