Braća po oružju – elite željeznog doba u Zadru

Izložba Braća po oružju – elite željeznog doba u organizaciji Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Dolenjskog muzeja Novo mesto i Arheološkog muzeja u Zagrebu postavljena u Arheološkom muzeju Zadar.

Izložba je otvorena od 6. listopada 2021. do 20. veljače 2022. godine.

Od 6. do 8. listopada 2021. godine održat će se Halštatski dani u Zadru – elite željeznog doba. Halštatski dani, svojim bogatim i zanimljivim programom koji uključuje predavanja, radionice i izlet, svim će zainteresiranim posjetiteljima približiti vrijeme i život u starijem željeznom dobu.

Braća po oružju prikazuje dva ratnička groba iz kaptolske i dolenjske skupine starijeg željeznog doba. Iako se te skupine po mnogo čemu razlikuju, prvenstveno po grobnom ritualu, u materijalnoj kulturi zajednica iz Kaptola i Novog mesta nalazimo i mnogo tragova međusobnih kontakata. Komunikaciju i razmjenu između takvih geografski udaljenih i kulturno različitih skupina omogućavale su uske veze između njihovih elita. Čini se da je ideologija tih elita koja se odražava na njihovoj nošnji i oružju bila na određenoj razini univerzalna na golemom prostoru što je omogućilo stvaranje dalekosežnih komunikacijskih mreža u kojima upravo ova dva središta zauzimaju izuzetno važno mjesto. Upravo su dva ratnika prikazana na Izložbi izvrstan primjer onih veza koje su činile kulturno tkivo kontinentalne Europe u Homerovo doba 8. stoljeća prije Krista.

Novo mesto je jedan od najvažnijih centara starijeg željeznog doba na jugoistočnoalpskom prostoru s utvrđenim visinskim naseljem (gradinom), koje omeđuje veće naseobinsko područje s pećima za taljenje željezne rude te s brojnim grobljima pod tumulima te pojedinačnim grobnim humcima (tumulima). Među do sada istraženih 1350 stariježeljeznodobnih kosturnih grobova, nalazilo se i 20 bogato opremljenih kneževskih grobova. Na Kapiteljskoj njivi, koja je najveće groblje smješteno tik uz utvrđeno naselje, postoji kontinuitet pokopavanja tijekom cijelog prvog tisućljeća pr. Kr. od kasnog brončanog doba te tijekom starijeg i mlađeg željeznog doba. Groblje s 350 kasnobrončanodobnih te 750 mlađeželjeznodobnih paljevinskih grobova te sa 70 tumula i 1200 kosturnih stariježljeznodobnih grobova jedno je od najvećih europskih nekropola, koja otkriva razvoj i ustroj društva prvog tisućljeća pr. Kr. Jednanaest stariježeljeznodobnih grobova su kneževski grobovi, koji su vremenski opredijeljeni od početka do kraja starijeg željeznog doba. Među brojnim i bogatim grobnim prilozima ističu se figuralno ukrašene brončane situle.

Grobna jama obložena kamenom bila je ukopana unutar velikog zemljanog humka (tumula) s više od 80 grobova kružno položenih oko središnjeg groba, koji se datiraju od početka do kraja starijeg željeznog doba. Pokojniku u grobu I / 16, starom između 20 i 40 godina te drugom najstarijem ukopu u tumulu, u grob su priložili tri posude od keramike, dvije željezne sulice, dvije sjekire - brončanu i željeznu, dvije brončane igle, željezni nož, pojas s dva brončana utega, željezne žvale od jahaćeg konja te zdjelastu kacigu i željezni zakrivljeni mač - mahairu u drvenim broncom okovanim koricama. Prestižni grobni prilozi, među kojima se najviše ističu kaciga i zakrivljen  mač, pokopanog u prvim desetljećima 7. stoljeća pr. Kr. definiraju kao jednog od prvih knezova u Novom Mestu, koji je bio dio vrha halštatske elite, koja je vodila i  usmjeravala europsko društvo starijeg željeznog doba. Podrijetlo konjske opreme i mahaire možemo naći u Podunavlju, dok je kaciga proizvod domaćeg dolenjskog prostora. Na stijenkama keramičkih posuda nađen je grafit, kojega nema na području Dolenjske, ali je prisutan u pretpovijesnom naselju na Kaptolu. Uvezeni predmeti dokazuju kontakte pretpovijesnih elita koje su učvršćivale svoje međusobne veze i društveni status razmjenom darova i trgovinom.

Požeška kotlina je veoma zatvorena dolina okružena s pet gora i samo jednim prirodnim izlazom prema jugu. Kroz cijelu prapovijest bila je izuzetna mikroregionalna cjelina s izuzetno važnim i atraktivnim nalazištima, a posebno tijekom željeznog doba. Središnje i najpoznatije nalazište je svakako Kaptol. Riječ je kompleksnom nalazištu koje se sastoji od utvrđenog naselja i dvije nekropole. Na južnoj nekropoli pod imenom Čemernica uočeno je i istraženo 14 tumula. Groblje je vjerojatno bilo veće u razdoblju prije intenzivne poljoprivredne obrade. Dva kneževska groba s ove nekropole (tumuli IV i X) sadržavala su poznate nalaze grčkih kaciga. Sjeverna nekropola na kojoj je bilo vidljivo 25 tumula nalazi se južno od naselja smještenog na istom položaju Gradci. Na toj nekropoli otkriven je do sada najbogatiji kneževski grob željeznog duba na prostoru Hrvatske (tumul 6). Ovdje se također nalazi i tumul 10 koji predstavljamo na ovoj izložbi. Istraživanja koja su tek počela na naselju donijela su neočekivane rezultate o intenzivnom životu koji je trajao gotovo dva stoljeća nakon prestanka gradnje tumula, a geofizikalna istraživanja sugeriraju gotovo urbanu strukturu gusto naseljenog i visoko organiziranog prostora.

Kaptol nije jedini stariježeljeznodobni centar u Požeškoj kotlini. U tijeku je istraživanje drugog željeznodobnog središta, 6 km istočno od Kaptola na položaju Kagovac. Također je riječ o utvrđenom naselju s dvije nekropole. Na zapadnoj nekropoli je uočeno 13 velikih tumula dok se južna nekropola sastoji od petnaestak veoma malih humaka.

Tumul 10 je prvi puta istraživan 1975. u pokušaju da se obnove istraživanja u Kaptolu. Istražena je jedna četvrtina tumula i tom prilikom su pronađene četiri posude – među njima i lonac s bikovskim protomama. Sustavno istraživanje koje je provedeno 2007. otkrilo je pravokutnu grobnu komoru koja je bila načinjena od drveta i obzidana kamenom. Na sjeverozapadnoj strani bio je mali dromos dužine oko 1 m također obzidan kamenom. Unutar komore pronađeno je još osam keramičkih posuda koje s već pronađenim čine izuzetan komplet. Među metalnim nalazima ističe se komplet naoružanja koji se sastojao od dva željezna koplja, željezne sjekire s ručicama i brončane sjekire sa zaliscima koja je označena geometrijskim znakom. Spomenuti komplet je vjerojatno bio u umotan u tkaninu i položen u kut grobne komore, a zavežljaj je bio učvršćen s dvije brončane višeglave igle. U grobu su pronađeni i željezni nožići i željezna perla koji su vjerojatno bili dio organskog pojasa.

HALŠTATSKI DANI U ZADRU – ELITE ŽELJEZNOGA DOBA
6. – 8. 10. 2021.

SRIJEDA 6. 10. 2021., Arheološki muzej Zadar, Trg opatice Čike 1

12:00 Otvorenje izložbe Braća po oružju

13:00 – 17:30  predavanja Starije željezno doba od Alpa do Jadrana
Moderatorica: Anamarija Kurilić

13:00 – 13:40
Borut Križ – Jugoistočno-alpska regija halštatske kulture s osvrtom na dolenjsku grupu

14:00 – 14:40
Hrvoje Potrebica – Halštatska kultura između Dunava i Alpa – periferija ili raskrižje?

15:00 – 15:40
Andrijana Pravidur – Željeznodobni centri moći na području središnjeg Balkana

16:00 – 16:40
Martina Čelhar – Željezno doba sjeverne Dalmacije – pogled iz Nadina

17:00 – 17:30
Morana Vuković – Starije željezno doba na južnom Velebitu u svjetlu novih istraživanja Arheološkog muzeja Zadar

 

ČETVRTAK, 7. 10. 2021., Međunarodni centar za podvodnu arheologiju, Arheološki muzej Zadar, Božidara Petranovića 1

12:00 – 19:00 Oživljena prošlost – arheologija kroz edukaciju, eksperiment i prezentaciju

12:00 – 14:00 predavanja
Moderatorica: Morana Vuković

12:00 – 12:30
Jacqueline Balen i Hrvoje Potrebica – Predstavljanje kulturne rute Staza željeznog doba Podunavlja

12:40 – 13:10
Jacqueline Balen – Halštatska kuharica

13:20 – 14:00
Janja Filipi – Pčele, med, čovjek

14:00 – 19:00 radionice

14:15    
Julija Katarina Fileš Kramberger – Radionica Arheološka izrada tkanine

15:00
Krčma „Stari Fenjeri“ – Radionica Halštatska kuhinja

15:30
Zadružna pivovara „Brlog“ – Prezentacija Izrada piva u prošlosti

PETAK, 8. 10. 2021.

Fakultativni program: izlet na lokalitet Gradina Kneževići na Malom Libinju, južni Velebit

 

Impresum izložbe

Organizacija izložbe: Arheološki muzej Zadar

Suorganizacija izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu, Dolenjski muzej Novo mestoOdsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Autori izložbe: Hrvoje Potrebica i Borut Križ

Kustosica izložbe: Jacqueline Balen

Kordinatorica izložbe: Morana Vuković

Stručna suradnica: Marta Rakvin

Oblikovanje i grafička priprema izložbe: Srećko Škrinjarić

Restauraciju materijala iz Novog Mesta obavio RGZM Mainz i Dolenjski muzej Novo mesto (Miha Jakobčič)

Restauraciju materijala iz Kaptola obavio Arheološki muzej u Zagrebu (Marina Gregl, Slađana Latinović, Damir Doračić)

Fotografije: Borut Križ, Hrvoje Potrebica, Igor Krajcar, projekt Entrans, Janja Mavrović Mokos, Ivan Mirnik, Damir Doračić

Karta: Meridijani, obrada Marta Rakvin

Crtež: Martina Rončević

Vizualizacija naselja u Kaptolu: Miroslav Vuković

Postav izliožbe: Ivan Troha

Tehnička podrška: Mario Duka, Slavko Šarčević, Filip Bugarski

Foto:
Mahaira iz groba 16, tumula I iz Kapiteljske njive u Novom mestu, pronađena je u grobu s kamenom oblogom, u tumulu s 84 sačuvana pokopa i s centralnom komorom. Čuva se u Dolenjskom muzeju Novo mesto. Mahaira s brončanom drškom i željeznim sječivom, u vrijeme upotrebe, na prelazu iz 8. u 7. st. pr. K. bila je više prestižni i skupocjeni predmet, nego efikasno oružje u borbi. Sa šljemom, konjaničkom opremom i ostalim ofenzivnim naoružanjem, pronađenim u istom grobu, prikazuje nam kneževskog ratnika s početka starijeg željeznog doba.
© Dolenjski muzej Novo mesto, Slovenija

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje