Izložba Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći 20 godina arheoloških istraživanja

IZLOŽBA
Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći, 20 godina arheoloških istraživanja

22. 12. 2022. - 24. 3. 2023.
Arheološki muzej u Zagrebu

Radno vrijeme
utorak - srijeda, petak 12 - 16 sati
četvrtak 12 - 18 sati
subota 10 - 14 sati
ulaz besplatan

Izložba Lobor – ranosrednjovjekovno središte moći, 20 godina arheoloških istraživanja predstavlja rezultate arheoloških istraživanja koja se na lokalitetu Lobor – Majka Božja Gorska, pod vodstvom dr. sc. Krešimira Filipca provode od 1998. godine.

Lobor se nalazi u Hrvatskom zagorju, pedesetak kilometara sjeverno od Zagreba. Riječ je o višeslojnom nalazištu smještenom na dominantnom uzvišenju koje kontrolira staru prometnicu Poetovio-Siscia (Ptuj – Sisak). Uz sporadične nalaze iz razdoblja brončanog i željeznog doba, na gradini su otkriveni i ostaci rimskodobnog svetišta posvećenog božici Dijani. U ranokršćansko je vrijeme tamo sagrađena crkva s oktogonalnom krstionicom (5.-6. st.), a u razdoblju predromanike trobrodna bazilika s predvorjem i zvonikom, a uz nju jednobrodna drvena crkva s četvrtastom apsidom (9. st.). Potom je izgrađena kasnoromanička jednobrodna crkva s polukružnom apsidom (12./13. st.) i konačno, danas postojeća gotička (14./15. st.), kasnije barokizirana crkva (18. st.).

Rezultati dugogodišnjih arheoloških istraživanja ostvareni su suradnjom i predanim radom brojnih stručnjaka različitih profesija koji su u raznim fazama sudjelovali u projektu. Prikupljeno je mnoštvo pokretne arheološke građe, dok su na samome lokalitetu sačuvani te konzervirani ostaci arhitekture. Na izložbi se putem tekstova, foto panoa, multimedijskih sadržaja, rekonstrukcija dijelova nekih faza crkvene arhitekture te odabranih nalaza kamenih spomenika, nošnje, nakita i keramike, žele dočarati razni aspekti života i običaji populacija koje su na gradini oko svetišta Majke Božje Gorske u Loboru živjele, hodočastile, te konačno, odabrale ga za posljednje počivalište.

Iako su tijekom proteklih godina redovito prezentirani rezultati istraživanja putem manjih izložbi, predavanja te znanstvenih i stručnih radova, na ovoj se izložbi uz cjelokupnu kompleksnu stratigrafiju lokaliteta prvi put na jednome mjestu izlažu svi najznačajniji nalazi kamene plastike, nakita, keramike te rijedak nalaz koštanog relikvijara. Postav obuhvaća sedam izložbenih prostorija prvog kata Muzeja koje kronološki prate faze lokaliteta.

Impresum

Organizacija izložbe: Arheološki muzej u Zagrebu, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja Zagreb – Lobor

Autori izložbe: Krešimir Filipec (FFZG), Maja Bunčić (AMZ)

Grafičko oblikovanje izložbe: Ana Mrazek Lugarov, atelier ANII

Likovni postav izložbe: Slađana Latinović

Izrada rekonstrukcija u izložbi: Robert Vazdar, Vedran Mesarić

Lektura hrvatskog jezika: Laura Kujundžić

Prijevod na engleski jezik: Barbara Smith Demo (tekstovi); Jana Škrgulja Petra Nikšić (legende)

Lektura engleskog jezika: Barbara Smith Demo

Tehnička izvedba izložbe: Ivan Troha, Ivan Fakleš, Vedran Mesarić, Robert Vazdar, Borna Haim

Stručni suradnici: Ana Azinović Bebek, Tomislav Bilić, Miroslav Nađ, Petra Nikšić, Jana Škrgulja

Edukativni program i sadržaj: Zorica Babić, Maja Bunčić

Marketing i odnosi s javnošću: Davorka Maračić

Financijska potpora: Ministarstvo kulture i medija, Grad Zagreb, Centar za ranosrednjovjekovna istraživanja Zagreb – Lobor, Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatska zaklada za znanost

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje