IZLOŽBA

Izložba
Izrada i pečenje keramike na neolitički način

3. srpnja - 1. rujna 2019.
Arheološki muzej u Zagrebu

Izložbom Izrada i pečenje keramike na neolitički način, dr. sc. Romuald Zlatunić viši kustos Arheološkog muzeja Istre s keramičarkom Marinom Orlić, predstavlja problematiku i tehnološki proces nastanka i pečenja keramičkih posuda prema originalima nastalim u neolitičkom razdoblju Istre.

Postupci izrade i pečenja posuda prikazani su u kratkom dokumentarnom filmu autora Kristijana Burlevića koji se može pogledati na izložbi.

U katalogu izložbe ukazuje se na nastanak keramičkih proizvoda od prvih pokušaja proizvodnje u ranoneolitičkom razdoblju sve do kasnijeg neolitika, kada se ta obrtnička nespecijalizirana djelatnost u potpunosti razvila. Ukratko se govori o neolitičkom razdoblju na području Istre i istočnojadranske obale, s evidentiranim nalazima prve pojave keramičkih posuda oko 6100. - 5750. godina pr. Kr. pa sve do kraja neolitika, kada je vidljiva intenzivnija proizvodnja i upotreba različitih keramičkih predmeta. Kroz arheološko i i etnoarheološko tumačenje arheologa te keramičarsko tumačenje lončara objašnjava se neolitički način proizvodnje i pečenja keramičkih posuda. Potom se on rekonstruira kroz ekperimentalno istraživanje, sastavljeno od nekoliko faza, u koje je uključeno vađenje prirodnog zemljanog sedimenta, oblikovanje glinene smjese i posuda te pečenje posuda na otvorenom. 

Impresum

Organizacija izložbe: Arheološki muzej Istre
Autori izložbe: Romuald Zlatunić, Marina Orlić
Autor postava/likovni postav: Gordana Brborović 
Stručni suradnik:  Marina Orlić
Oblikovanje i grafička priprema izložbenih panoa i plakata izložbe: Gordana Brborović
Izrada dokumentarnog filma: Kristijan Burlević
Fotografije: Romuald Zlatunić, Aleksandra Dimitrijević, Kristijan Burlović, Gordana Brborović
Crteži: J. Müller 1994,  sl. 2 - 2a
Tehnička realizacija postava: Monika Petrović

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor