PREDAVANJE

Predavanje
Stari slavenski mit u prostoru

4. prosinca 2019. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu
ulaz besplatan

U predavanju će se govoriti o nedavno otkrivenim svetim tročlanim prostornim strukturama (trima točkama u prostoru) koje svojim smještajem u prostoru simboliziraju odnose među vrhovnim slavenskim bogovima. Otkrio ih je u istočnim Alpama ljubljanski arheolog Andrej Pleterski, a u Hrvatskoj ih istražuju Vitomir i Juraj Belaj. Teorija je posve nova, a naslanja se na filološke rezultate strukturno-semiotičkih istraživanja filologa V. V. Ivanova i V. N. Toporova, a u nas Radoslava Katičića.

Tročlane strukture koje prepoznajemo kao svete trokute bile su preslik urednoga svetoga nebeskoga svijeta na zemlju, a obredi povezani s tima trima točkama omogućavali su svakogodišnju obnovu vegetacije, povremenu obnovu plemenske vlasti i, u kriznim situacijama, obnovu snaga Reda u borbi protiv Nereda, Kozmosa protiv Kaosa. Ustrojavanje tih struktura bio je bitan dio zaposjedana novoosvojenih područja i njihovo pripravljanje za trajno naseljavanje. Njihovo otkrivanje može biti od pomoći povjesničarima u razumijevanju zbivanja o kojima inače nema skoro nikakvih pisanih spomenika. U predavanju će biti prikazana osnovna načela takvog uređivanja svetoga prostora, kako se ti prostori mogu otkriti te mogu li se iz tih trokuta iščitavati dijelovi procesa pokrštavanja u Hrvata.

Predavač

Juraj Belaj znanstveni je savjetnik Instituta za arheologiju u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je arheologiju i informatologiju 1997. godine. Magistrirao je 2001., a doktorsku disertaciju obranio 2005. godine na temu viteških redova templara i ivanovaca u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Na Institutu za arheologiju u Zagrebu zaposlen je od 1997. godine te je sudjelovao na više znanstveno-istraživačkih projekata. Na Odjelu za kroatologiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu držao je predavanja iz kolegija Hrvatsko arheološko nasljeđe (2012–2017). Sudjelovao je u više arheoloških istraživanja u zemlji i inozemstvu. Voditelj je višegodišnjih istraživanja lokaliteta viteških redova: u Ivancu, na Prozorju, u Gori te u Pakracu. Znanstveni interesi kreću mu se uglavnom oko srednjovjekovnih tema: od pitanja doseobe Slavena i Hrvata te njihove rane organizacije novozaposjednotoga prostora, preko pokrštavanja i pitanja prisutnosti i utjecaja viteških redova na ovaj dio Europe, do interpretiranja određenih novovjekovnih nalaza. Autor je 30-ak znanstvenih radova te knjiga Sveti trokuti. Topografija hrvatske mitologije, u suautorstvu s Vitomirom Belajem i Templari i ivanovci na zemlji svetoga Martina. Suautor je izložbe o starim slavenskim svetim strukturama Mit u prostoru te voditelj istoimenog programa popularizacije znanosti.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje