RASPORED PREDAVANJA

Raspored znanstveno-popularnih predavanja
Ulaz je besplatan

23. listopada 2019. u 12 sati

The Early Medieval Collection Blatnica - How Do Legends Arise?

predavač: Zbigniew Robak,Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences

An overview of research into the Late Avar period material culture in Slovakia

predavač: András Csuthy, Danube Region Museum in Komárno
___

13. studenoga 2019. u 19 sati

Avari - mit i činjenice
predavač: Pia Šmalcelj-Novaković, Institut za arheologiju
___

20. studenoga 2019. u 19 sati

Rani Slaveni - seobe i zauzimanje nove domovine
predavač: Krešimir Filipec, Arheološki zavod Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
___

4. prosinca 2019. u 19 sati

Stari slavenski mit u prostoru
predavač: Juraj Belaj, Institut za arheologiju
___

15. siječnja 2020. u 19 sati

Avari i Slaveni u srednjem Podunavlju - pogled jednog povjesničara
predavač: Hrvoje Gračanin,
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest
___

29. siječnja 2020. u 19 sati

Avari i Slaveni na tlu kontinentalne Hrvatske - (bio)arheološka perspektiva
predavač: Mario Novak, Institut za antropologiju
___

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje