PREDAVANJE

Predavanje
Rani Slaveni - seobe i zauzimanje nove domovine

20. studenoga 2019. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu
ulaz besplatan

Podrijetlo i etnogeneza Slavena su jedno od najspornijih pitanja u europskoj povijesti. Teorija o njihovom porijeklu ima više, ali niti jedna još nije dala uvjerljive argumente ili dokaze koji bi neosporno i konačno potvrdili mjesto slavenske pradomovine. Postoje veliki problem oko interpretiranja, ali i identifikacije ranoslavenskih skupina koje prezentiraju kulturni model posve različiti od onoga koji je do tada dominirao ne samo na području srednje već i istočne Europe. Ništa nije manje težak zadatak objasniti kako je došlo do njihova širenja i zauzimanja dalekih područja na zapadu. Arheologija pokušava na temelju materijalne ostavštine, oblika naselja, kulture ponašanja u prostoru, pogrebnih običaja, nošnje i drugih podataka rekonstruirati ne samo pravce njihova napredovanja nego također objasniti kako je došlo do oblikovanja naroda koje povijesni izvori bolje poznaju tek od 6. stoljeća. Na kraju je vrlo teško opisati kako je teklo zauzimanje nove domovine u kojoj danas žive Hrvati.

Predavač

Prof. dr. sc. Krešimir Filipec predstojnik je Arheološkog zavoda Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predstojnik Katedre za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se ranosrednjovjekovnim dobom, posebno hrvatskim ranim srednjim vijekom. Na studiju arheologije predaje predmete iz opće srednjovjekovne arheologije, arheologiju kasnoantičkog doba i vremena seobe naroda, arheologiju novog vijeka i suvremenog doba. Vodio je mnogobrojna arheološka istraživanjima diljem Hrvatske i inozemstva.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje