PREDAVANJE

Predavanje
Avari - mit i činjenice

13. studenoga 2019. u 19 sati
Arheološki muzej u Zagrebu
ulaz besplatan

Avari i danas predstavljaju jedan od najfascinatnijih fenomena u srednjovjekovnoj prošlosti srednje Europe, za arheološku struku, ali i za širu javnost. Dolasku Avara pripisuju se dvije važne promjene u Europi: pojava novih tehnoloških rješenja u opremi i načinu ratovanja (teška konjica) te ekspanzija Slavena srednjom i južnom Europom.  

Avarska materijalna kultura ostavila je svoj trag, prije svega, preko 60000 grobova, od kojih dvije trećine pripadaju razdoblju 8. stoljeća, što je čini jednom od najbolje dokumentiranih ranosrednjovjekovnih kultura u Europi. Istodobno, povijesni izvori su malobrojni, a osobito u 8. stoljeću o Avarima nemamo gotovo nikakvih pisanih saznanja. Tako Avari predstavljaju jednu od posljednjih nomadskih zajednica koje značajno mijenjaju političku kartu Europe u ranom srednjem vijeku, u Karpatskoj kotlini se zadržavaju preko 200 godina, ali se ne pokrštavaju i ne odriču nekih temeljnih odrednica vlastitog, nomadskog identiteta. U ovom predavanju, istražit ćemo što točno znamo o Avarima i njihovoj pojavi, životu i ratovanju, a što je samo rezultat dobrog vrsnog srednjovjekovnog PR-brandinga.

Predavač

Pia Šmalcelj Novaković rođena je 1986. godine u Zagrebu. Diplomirala je arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obranivši rad Ranosrednjovjekovno groblje Otok kod Vinkovaca 2012. godine, i stekla zvanje magistra srednjovjekovne arheologije. Postdiplomski studij arheologije na gore spomenutom fakultetu upisuje 2013. godine. U Institutu za arheologiju radi kao znanstveni novak na uspostavnom projektu Hrvatske zaklade za znanost LIFE ON ROMAN ROAD: communications, trade and identities on Roman roads in Croatia from 1st – 8th CE (voditeljica Ivana Ožanić Roguljić). Sudjelovala je na više arheoloških istraživanja, od kojih se ističu istraživanja na lokalitetima Osijek-Dvorište franjevačkog samostana 2012. i 2013. godine te Osijek-Park Katarine Kosače 2014. godine (projekt Antička Mursa i srednjovjekovni Osijek, Odsjek za arheologiju HAZU). Tijekom 2014. i 2015. godine kao vanjska suradnica Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu predavala je Uvod u srednjovjekovnu arheologiju na preddiplomskom studiju arheologije. Bila je koautor izložbe Kasnoavarodobno groblje na Gradini u Otoku i popratne monografije (Gradski muzej Vinkovci, 2016.). Područje interesa Pije Šmalcelj Novaković je razdoblje ranog srednjeg vijeka; primarno (kasno)avarsko razdoblje, ali i nacionalna ranosrednjovjekovna arheologija.

SPONZOR MUZEJA

Test sponzor

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje