Nazivi i mjesta u Egiptu

GRADOVI I MJESTA

Popis gradova i važnih lokacija na kojima se nalaze spomenici iz faraonskog doba. Lista je složena prema abecedi današnjeg naziva. Tamo gdje ono nedostaje (nema modernog naselja) prema klasičnom. Uz uvriježeno kroatizirane grčke i latinske nazive napisani su oni nepromijenjeni u kurzivu. Tamo gdje se hrvatski ne razlikuje ime je samo u kurzivu. U posljednjem stupcu predlaže se hrvatski naziv i načini pisanja.

Gebel = arap. "brdo"
Kom = arap. "selo"
Tell = arap. "hrpa kamenja"
Wadi = arap. "presušeni rukavac"

DANAŠNJI KLASIČNI
(kroatizirani i međunarodni)
STAROEGIPATSKI HRVATSKI
Abu Gurab     Abu Gurab
Abu Rawash     Abu Rawash
Abu Simbel     Abu Simbel
Abusir     Abusir
Abydos Abid (Abidos) Abđu Abidos, Abid
Akhmim Panopol (Panopolis) Ipu (Khent-Min) Akhmim, Panopol
Alexandria Aleksandrija (Aleksandria) Rakote Aleksandrija
el-Asmunein Hermopol (Hermopolis Magna) Hmun Hermopol
Assiut Likopol (Lykopolis) Sauti, Dauty Asiut, Likopol
Aswan Elefantina (Elephantine) Sunu Asuan, Elefantina
Badari     Badari
el-Bahnasa Oksirink (Oxyrhynshus)    
Beni Hasan     Beni Hasan
Biblan el-Moluk     Biblan el-Moluk (Dolina kraljeva)
Dahsur      
Deir el-Bahri     Deir el-Bahri
Deir el-Madina     Deir el-Madina
Dendera Tentyris Junet Dendera
Edfu Apollonpolis Magna Đeb Edfu
Dra-abu'l Naga     Dra-abu'l Naga
Ehnasya el-Medina Herakleopol (Herakleopolis Magna) Henen-nesu Herakleopol
Erment Hermontis Jun-Mut Hermontis
Esna Latopol (Latopolis)   Esna, Latopol
Farfara   Ta-iht Farfara
Gebel Barkal     Gebel Barkal
Gebel el-Ahmar     Gebel el-Ahmar
Gebel el-Silsila     Gebel el-Silsila
Gerze     Gerza
Girga Tinis   Tinis
Giza     Giza
Hawara     Hawara
el-Kab Eleitiaspol (Eleithyiaspolis) Nekheb el-Kab
Kom Abu Billo Terenuthis Renenutet Terenut
Kom el-Ahmar Hierakonpol (Hieraconpolis) Nekhen Hierakonpol
Kom el-Hisn   Imu Kom el-Hisn
Kom Ombo Ombos   Kom Ombo
el-Asasif     el-Asasif
el-Lahun     el-Lahun
el-Lisht     el-Lisht
Luxor Teba (Thebes) Uaset Luxor, Teba
Maadi     Maadi
Medinet el-Faiyum Krokodilopol (Krokodilopolis) Ta-jom, Ta-še Faiyum, Krokodilopol
Medinet Maadi Narmouthis Đa Medinet Maadi
Medinet Habu   Đamet, Đeme Medinet Habu
Meidum     Meidum
  Memfis (Memphis) Ineb-heđ, Men-Nefer Memfis
Merimda Beni Salama     Merimda Beni Salama
Meroe     Meroe
  Naukratis   Naukratis
Naqada     Naqada
Nubia   Yam, Irem, Ta-Seti, Kush Nubija
el-Omari     el-Omari
Qift Koptos Kebet Koptos
el-Rashid Rosetta   Roseta
Sa el-Hagar Sais Sau Sais
Sakha Xsois   Ksois
Saqqara     Sakara
  Sebenitos   Sebenitos
Sehel     Sehel
Tell el-Amarna   Akhetaton Tell el-Amarna, Amarna
Tell Basta Bubastida (Bubastis) Per-Bastet Bubastida (Bubastis)
Tell el-Fara'in Buto Pe, Per-Wađet Buto
Tell el-Muqdam Leontopol (Leontopolis) Ta-Remu Leontopol
Tell el-Maskhuta   Per-Temu Tell el-Maskhuta
Tell el-Ruba Mendes Per-Benebđedet Mendes
Tell Hisn Heliopol (Heliopolis) Junu, On Heliopol
Tell Nabasha Tanis   Tanis
Wadi Natrun   Đu-en-hestiu Wadi Natrun

 

Donirajte!

Arheološkom muzeju u Zagrebu, stradalom u potresu 22. ožujka 2020. godine, potrebna je Vaša pomoć. Donirajte ovdje